Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
godna zalecenia, gdyż w niektórych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia powłoki.
Drugim etapem oczyszczania ścieków chromowych jest strącanie Cr(OH)3 , najczęściej pod wpływem wapna, ale możliwe jest również stosowanie sody i wodorotlenku sodu. Każdy z tych reagentów ma swój nieco odmienny zakres skutecznego strącania, co ilustrują dla kilku metali rys.2.47 i 2.48. Natomiast na rysunku 2.49 przedstawiono skuteczność strącania wodorotlenków chromu i cynku.
Po strąceniu chromu przy wyższym pH obserwuje się jego obniżenie z upływem czasu (rys.2.50). Zjawisko to należy uwzględniać przy automatycznej regulacji odczynu strącania.
Metodą, która łączy redukcję chromu i strącanie wodorotlenków
godna zalecenia, gdyż w niektórych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia powłoki.<br>Drugim etapem oczyszczania ścieków chromowych jest strącanie Cr(OH)3 , najczęściej pod wpływem wapna, ale możliwe jest również stosowanie sody i wodorotlenku sodu. Każdy z tych reagentów ma swój nieco odmienny zakres skutecznego strącania, co ilustrują dla kilku metali rys.2.47 i 2.48. Natomiast na rysunku 2.49 przedstawiono skuteczność strącania wodorotlenków chromu i cynku.<br>Po strąceniu chromu przy wyższym pH obserwuje się jego obniżenie z upływem czasu (rys.2.50). Zjawisko to należy uwzględniać przy automatycznej regulacji odczynu strącania.<br>Metodą, która łączy redukcję chromu i strącanie wodorotlenków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego