Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
analizowanych, dotyczące m.in. samobójstw bezrobotnych bądź też ludzi nagle osamotnionych: do połowy przypadków samobójstw wdowców i rozwiedzionych dochodzi w pierwszym roku życia bez współmałżonka.

Podłoże zachowań samobójczych w wojsku jest, oczywiście, złożone. Negatywny syndrom sytuacyjny, prowadzący do samozniszczenia, ma często swoje źródła zarówno w instytucjonalnym zamknięciu środowiskowym (czyli w specyfice wojska jako instytucji totalnej), jak i dezorganizacji życia rodzinnego. Skoro bowiem armia jest częścią współczesnego społeczeństwa, stanowiąc raczej jego odbicie niż nie przystający element, to i zachowania ludzi - także samobójcze - podlegają zbliżonym, porównywalnym prawidłowościom.

SAMOBÓJSTWA W WIĘZIENIACH

Samobójstwa w zakładach karnych są przejawem dramatycznego protestu przeciwko systemowi karnemu, warunkom odbywania
analizowanych, dotyczące m.in. samobójstw bezrobotnych bądź też ludzi nagle osamotnionych: do połowy przypadków samobójstw wdowców i rozwiedzionych dochodzi w pierwszym roku życia bez współmałżonka.<br><br> Podłoże zachowań samobójczych w wojsku jest, oczywiście, złożone. Negatywny syndrom sytuacyjny, prowadzący do samozniszczenia, ma często swoje źródła zarówno w instytucjonalnym zamknięciu środowiskowym (czyli w specyfice wojska jako instytucji totalnej), jak i dezorganizacji życia rodzinnego. Skoro bowiem armia jest częścią współczesnego społeczeństwa, stanowiąc raczej jego odbicie niż nie przystający element, to i zachowania ludzi - także samobójcze - podlegają zbliżonym, porównywalnym prawidłowościom.<br><br>&lt;tit&gt; SAMOBÓJSTWA W WIĘZIENIACH&lt;/&gt;<br><br> Samobójstwa w zakładach karnych są przejawem dramatycznego protestu przeciwko systemowi karnemu, warunkom odbywania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego