Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
Nałożyły one na badacza obowiązek myślenia o nowych zależnościach między zmiennymi w kategoriach schematu postępowania sprawdzającego hipotezy o tych właśnie zależnościach. Tak zatem, na przykład, test F - w jakimś planie eksperymentalnym opartym na modelu ANOVA - jest zarazem metodą "odkrycia" nowego wyniku, jak i metodą "uzasadnienia" empirycznego tegoż wyniku. Nowe modele statystyczne stwarzają nowe możliwości jeśli chodzi o treść formułowanych hipotez badawczych. Odwołajmy się do tylko jednego przykładu. Otóż rozwój analizy wariancji umożliwił testowanie hipotez (modeli teoretycznych) traktujących o wpływie na Y interakcji dwóch (i większej liczby) zmiennych niezależnych. Tak jest w przypadku wspomnianego już modelu psychologii interakcyjnej Endlera i Magnussona, która
Nałożyły one na badacza obowiązek myślenia o nowych zależnościach między zmiennymi w kategoriach schematu postępowania sprawdzającego hipotezy o tych właśnie zależnościach. Tak zatem, na przykład, test F - w jakimś planie eksperymentalnym opartym na modelu ANOVA - jest zarazem metodą "odkrycia" nowego wyniku, jak i metodą "uzasadnienia" empirycznego tegoż wyniku. Nowe modele statystyczne stwarzają nowe możliwości jeśli chodzi o treść formułowanych hipotez badawczych. Odwołajmy się do tylko jednego przykładu. Otóż rozwój analizy wariancji umożliwił testowanie hipotez (modeli teoretycznych) traktujących o wpływie na Y interakcji dwóch (i większej liczby) zmiennych niezależnych. Tak jest w przypadku wspomnianego już modelu psychologii interakcyjnej Endlera i Magnussona, która
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego