Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 01.09 (2)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
uzasadniałby to kryzys rosyjski. To samo dotyczy spadku eksportu i niezdolności do jego odbudowy, mimo poprawy koniunktury na Zachodzie i w Rosji, co znacznie lepiej zdyskontowały choćby Węgry. Kolejne zjawisko to znacznie większe niż w 1998 r. pogorszenie deficytu obrotów bieżących z zagranicą. Zmusiło ono Radę Polityki Pieniężnej do podniesienia stóp procentowych, czyli do chłodzenia gospodarki przy marnej koniunkturze. Przyspieszenie wzrostu w drugim półroczu jest wątpliwym powodem do radości, że powraca "tygrysie" tempo. Po pierwsze, tegoroczny wzrost liczony jest od poziomu, który obniżył się szczególnie ostro w końcu 1998 r. Po drugie, pewna poprawa koniunktury w ostatnich miesiącach wynika głównie z boomu
uzasadniałby to kryzys rosyjski. To samo dotyczy spadku eksportu i niezdolności do jego odbudowy, mimo poprawy koniunktury na Zachodzie i w Rosji, co znacznie lepiej zdyskontowały choćby Węgry. Kolejne zjawisko to znacznie większe niż w 1998 r. pogorszenie deficytu obrotów bieżących z zagranicą. Zmusiło ono Radę Polityki Pieniężnej do podniesienia stóp procentowych, czyli do chłodzenia gospodarki przy marnej koniunkturze. Przyspieszenie wzrostu w drugim półroczu jest wątpliwym powodem do radości, że powraca "tygrysie" tempo. Po pierwsze, tegoroczny wzrost liczony jest od poziomu, który obniżył się szczególnie ostro w końcu 1998 r. Po drugie, pewna poprawa koniunktury w ostatnich miesiącach wynika głównie z boomu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego