Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
upływie 15, 30, 45 i 60 sekund od początku każdej z kolejnych minut wpisują krzyżyk w wybranej kolumnie indywidualnej karty pomiarów: kolumna 0 -zapachnie wyczuwalny, 1 -słaby, 2-wyraźny i 3 -mocny. Liczbę pomyłek zmniejsza zróżnicowanie intensywności zaciemnienia pola kolumn 1, 2 i 3.

Kilka przykładów skal werbalnych przedstawiono w tabeli 7.8. Skale punktowe tworzy się, przypisując poszczególnym werbalnym określeniom miary liczbowe(zakłada się, że określenia obejmują podobne zakresy intensywności wrażeń). Sposób wykorzystania skali punktowej czterostopniowej (0 -niewyczuwalny, 1 -słaby,2 -wyraźny, 3 -mocny) podczas terenowych pomiarów stężenia odorantów, opisano w podrozdziale 7.5).
Wzorcami intensywności zapachu mogą być próbki
upływie 15, 30, 45 i 60 sekund od początku każdej z kolejnych minut wpisują krzyżyk w wybranej kolumnie indywidualnej karty pomiarów: kolumna 0 -zapachnie wyczuwalny, 1 -słaby, 2-wyraźny i 3 -mocny. Liczbę pomyłek zmniejsza zróżnicowanie intensywności zaciemnienia pola kolumn 1, 2 i 3.<br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br>Kilka przykładów skal werbalnych przedstawiono w tabeli 7.8. Skale punktowe tworzy się, przypisując poszczególnym werbalnym określeniom miary liczbowe(zakłada się, że określenia obejmują podobne zakresy intensywności wrażeń). Sposób wykorzystania skali punktowej czterostopniowej (0 -niewyczuwalny, 1 -słaby,2 -wyraźny, 3 -mocny) podczas terenowych pomiarów stężenia odorantów, opisano w podrozdziale 7.5).<br>Wzorcami intensywności zapachu mogą być próbki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego