Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 1999
przypadku, gdy Klient poinformuje oddział Banku o braku możliwości odebrania karty w terminie określonym przez Bank, karta jest przechowywana do dnia wskazanego przez Klienta.
Otwarcie i prowadzenie rachunku
§ 17
l. Do rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart oddział Banku otwiera rachunek karty.
2. Środki na rachunku karty oprocentowane są w takiej samej wysokości jak środki na koncie osobistym. Wysokość oprocentowania podawana jest w Ofercie Publicznej Banku.
§ 18
l. Bank może umożliwić zadłużanie się w rachunku karty Posiadaczom rachunku, od dnia podpisania umowy.
2. Wysokość limitu zadłużania się określona jest w Ofercie Publicznej Banku.
3. Posiadacz rachunku może ubiegać się o zwiększenie kwoty
przypadku, gdy Klient poinformuje oddział Banku o braku możliwości odebrania karty w terminie określonym przez Bank, karta jest przechowywana do dnia wskazanego przez Klienta.<br>&lt;tit&gt;Otwarcie i prowadzenie rachunku&lt;/&gt;<br>§ 17<br>l. Do rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart oddział Banku otwiera rachunek karty.<br>2. Środki na rachunku karty oprocentowane są w takiej samej wysokości jak środki na koncie osobistym. Wysokość oprocentowania podawana jest w Ofercie Publicznej Banku.<br>§ 18<br>l. Bank może umożliwić zadłużanie się w rachunku karty Posiadaczom rachunku, od dnia podpisania umowy.<br>2. Wysokość limitu zadłużania się określona jest w Ofercie Publicznej Banku.<br>3. Posiadacz rachunku może ubiegać się o zwiększenie kwoty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego