Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wiedza i Życie
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1999
z angielska RAM (Radar Absorbent Material). Osłaniają one samolot na kilka sposobów. Materiały szerokopasmowe, nazywane "prawdziwymi" materiałami pochłaniającymi. Zapewniają pochłanianie energii fal radarowych w całym zakresie częstotliwości emitowanej przez radar fali elektromagnetycznej. Stosuje się je do pokryć głównych części płatowca. Z zasady są wielowarstwowe, a poszczególne warstwy to materiały izolujące (tworzywa sztuczne, ceramika) i pochłaniające (grafit, proszki tlenków żelaza, aluminium, miedzi, kobaltu). W efekcie powstaje pokrycie zarówno pochłaniające promieniowanie, jak i rozpraszające je.
Materiały wąskopasmowe, nazywane "rezonansowymi" materiałami pochłaniającymi, wykorzystują zjawisko interferencji fal elektromagnetycznych, które przyczynia się do ich tłumienia. Materiały wąskopasmowe zbudowane są z reguły z dwu metalowych powierzchni odbijających
z angielska RAM (Radar Absorbent Material). Osłaniają one samolot na kilka sposobów. Materiały szerokopasmowe, nazywane "prawdziwymi" materiałami pochłaniającymi. Zapewniają pochłanianie energii fal radarowych w całym zakresie częstotliwości emitowanej przez radar fali elektromagnetycznej. Stosuje się je do pokryć głównych części płatowca. Z zasady są wielowarstwowe, a poszczególne warstwy to materiały izolujące (tworzywa sztuczne, ceramika) i pochłaniające (grafit, proszki tlenków żelaza, aluminium, miedzi, kobaltu). W efekcie powstaje pokrycie zarówno pochłaniające promieniowanie, jak i rozpraszające je.<br>Materiały wąskopasmowe, nazywane "rezonansowymi" materiałami pochłaniającymi, wykorzystują zjawisko interferencji fal elektromagnetycznych, które przyczynia się do ich tłumienia. Materiały wąskopasmowe zbudowane są z reguły z dwu metalowych powierzchni odbijających
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego