Typ tekstu: Książka
Autor: Ziembiński Zygmunt
Tytuł: Logika praktyczna
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1956
informacji pochodzących z różnych źródeł należy szukać wyjaśnienia, który z informatorów myli się czy też kłamie. Tradycja prawnicza, która ongiś przybierała czasem charakter wiążącej prawnie dyrektywy postępowania dowodowego, nakazywała szukać dwóch zgodnie zeznających świadków i żądać od nich możliwie najbardziej wyczerpujących informacji w danej kwestii, tak aby można było wykluczyć uprzednie uzgodnienie przez nich szczegółów zeznań. Analiza dostrzeganych w zeznaniach niezgodności prowadzić może zresztą do wniosku, że w pewnych kwestiach dany świadek jest wiarygodnym informatorem, a w innych- niewiarygodnym.
Zasady analizowania treści zeznań świadków odnoszą się też do zeznań uczestników procesu (wyjaśnienia oskarżonego, zeznania stron w procesie cywilnym). Wyjaśnić tu należy
informacji pochodzących z różnych źródeł należy szukać wyjaśnienia, który z informatorów myli się czy też kłamie. Tradycja prawnicza, która ongiś przybierała czasem charakter wiążącej prawnie dyrektywy postępowania dowodowego, nakazywała szukać dwóch zgodnie zeznających świadków i żądać od nich możliwie najbardziej wyczerpujących informacji w danej kwestii, tak aby można było wykluczyć uprzednie uzgodnienie przez nich szczegółów zeznań. Analiza dostrzeganych w zeznaniach niezgodności prowadzić może zresztą do wniosku, że w pewnych kwestiach dany świadek jest wiarygodnym informatorem, a w innych- niewiarygodnym.<br> Zasady analizowania treści zeznań świadków odnoszą się też do zeznań uczestników procesu (wyjaśnienia oskarżonego, zeznania stron w procesie cywilnym). Wyjaśnić tu należy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego