Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kurier Szczeciński
Nr: 3/04
Miejsce wydania: Szczecin
Rok: 2002
składki na Fundusz Pracy) dotyczyć będzie od dnia wejścia w życie ustawy emerytów i rencistów, którzy już otrzymują świadczenia emerytalno-rentowe. Natomiast druga (dwuletni zakaz pracy w dawnej firmie) - tylko tych, którzy nabędą prawo do świadczeń po wejściu w życie ustawy. Hausner poinformował ponadto, że rząd planuje co najmniej trzymiesięczne vacatio legis. Hausner szacuje, że w ciągu sześciu do dwunastu miesięcy po wejściu nowych przepisów w życie można oczekiwać, że uzyska się od 80 do 120 tysięcy miejsc pracy dla bezrobotnych, w tym absolwentów.
(PAP)


NIK zakończył kontrolę ARiMR
Teraz kolej na prokuratora

Wczoraj prezes NIK Mirosław Sekuła przekazał prokuraturze komplet
składki na Fundusz Pracy) dotyczyć będzie od dnia wejścia w życie ustawy emerytów i rencistów, którzy już otrzymują świadczenia emerytalno-rentowe. Natomiast druga (dwuletni zakaz pracy w dawnej firmie) - tylko tych, którzy nabędą prawo do świadczeń po wejściu w życie ustawy. Hausner poinformował ponadto, że rząd planuje co najmniej trzymiesięczne vacatio legis. Hausner szacuje, że w ciągu sześciu do dwunastu miesięcy po wejściu nowych przepisów w życie można oczekiwać, że uzyska się od 80 do 120 tysięcy miejsc pracy dla bezrobotnych, w tym absolwentów.<br>&lt;au&gt;(PAP)&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;<br>&lt;tit&gt;NIK zakończył kontrolę ARiMR&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Teraz kolej na prokuratora&lt;/&gt;<br><br>Wczoraj prezes NIK Mirosław Sekuła przekazał prokuraturze komplet
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego