Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
studentom o zagrożeniach związanych z niedopełnianiem instrukcji BHP, patrzą na mnie ze zdziwieniem. Kiedy zaś rozmawiam z nimi o zjawisku narkomanii, spotykam się ze znacznie większym zrozumieniem.

dr Grażyna Świątkiewicz
W krajach skandynawskich są prowadzone badania na temat pozytywnych i negatywnych skutków picia w subiektywnych odczuciach respondentów. Pokazują one, że w ostatnim czasie wzrosło spożycie alkoholu, nastąpiła znaczna liberalizacja postaw, a ludzie doświadczają mniej zarówno pozytywnych, jak i negatywnych konsekwencji picia. Mówiąc trywialnie zaczęli pić "po nic". Szczegółowe analizy ujawniły, że w badaniu dodano jedną nową kategorię dotyczącą oczekiwań związanych z piciem alkoholu i to mogło mieć ogromne znaczenie dla otrzymanych wyników. Zastanawiam
studentom o zagrożeniach związanych z niedopełnianiem instrukcji BHP, patrzą na mnie ze zdziwieniem. Kiedy zaś rozmawiam z nimi o zjawisku narkomanii, spotykam się ze znacznie większym zrozumieniem. &lt;/&gt;<br><br>dr Grażyna Świątkiewicz<br>&lt;who3&gt;W krajach skandynawskich są prowadzone badania na temat pozytywnych i negatywnych skutków picia w subiektywnych odczuciach respondentów. Pokazują one, że w ostatnim czasie wzrosło spożycie alkoholu, nastąpiła znaczna liberalizacja postaw, a ludzie doświadczają mniej zarówno pozytywnych, jak i negatywnych konsekwencji picia. Mówiąc trywialnie zaczęli pić "po nic". Szczegółowe analizy ujawniły, że w badaniu dodano jedną nową kategorię dotyczącą oczekiwań związanych z piciem alkoholu i to mogło mieć ogromne znaczenie dla otrzymanych wyników. Zastanawiam
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego