Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Koszaliński
Nr: 04.20
Miejsce wydania: Koszalin
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2003
przez poligon użytkowane były rolniczo, miałby kilkakrotnie większe wpływy z podatków. Burmistrz Drawska Zbigniew Jakomulski z żalem wymienia inwestycje, które chciał realizować wspólnie z wojskiem, ale nie uzyskał akceptacji Ministerstwa Obrony Narodowej:
­ Zaproponowaliśmy wspólną budowę składowiska odpadów. Odmówili uzasadniając, że "obowiązek utrzymania czystości i porządku spoczywa na gminie". A przecież znaczna część śmieci trafiających na wysypisko komunalne, pochodzi z poligonu. Proponowaliśmy, by Jednostka Wojskowa w Olesznie, zamiast budować własną oczyszczalnię ścieków, poprowadziła kolektory sanitarne do oczyszczalni miejskiej. Dla nich byłoby to o wiele tańsze rozwiązanie, a nasza oczyszczalnia mogłaby pracować pełną parą. I w tym przypadku propozycja nie spotkała się ze
przez poligon użytkowane były rolniczo, miałby kilkakrotnie większe wpływy z podatków. Burmistrz Drawska Zbigniew Jakomulski z żalem wymienia inwestycje, które chciał realizować wspólnie z wojskiem, ale nie uzyskał akceptacji Ministerstwa Obrony Narodowej: <br>­ Zaproponowaliśmy wspólną budowę składowiska odpadów. Odmówili uzasadniając, że "obowiązek utrzymania czystości i porządku spoczywa na gminie". A przecież znaczna część śmieci trafiających na wysypisko komunalne, pochodzi z poligonu. Proponowaliśmy, by Jednostka Wojskowa w Olesznie, zamiast budować własną oczyszczalnię ścieków, poprowadziła kolektory sanitarne do oczyszczalni miejskiej. Dla nich byłoby to o wiele tańsze rozwiązanie, a nasza oczyszczalnia mogłaby pracować pełną parą. I w tym przypadku propozycja nie spotkała się ze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego