zmartwienie

Słownik języka polskiego PWN*

zmartwienie
1. «to, co kogoś martwi»
2. «stan tego, kto się martwi»
zmartwiały
1. «pozbawiony czucia»
2. «o komórkach, tkankach lub żywych organizmach: obumarły»
3. «taki, który przez chwilę nie może się poruszyć z powodu silnych emocji»
4. «będący wyrazem silnych, negatywnych emocji»
zmartwić «stać się przyczyną czyjegoś smutku lub niepokoju»
zmartwieć
1. «chwilowo stracić czucie w jakiejś części ciała»
2. «o roślinach: stać się martwym»
3. «chwilowo znieruchomieć z powodu silnych emocji»
zmartwiony «taki, który martwi się czymś; też: świadczący o takim stanie»
zmartwić się «stać się smutnym lub niespokojnym o kogoś lub o coś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego