zmartwieć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zmar•twieć -twieję, -twieją; -twiał, -twieli
zmar•twiały; -twiali
zmar•twienie; -wień

Słownik języka polskiego PWN*

zmartwieć
1. «chwilowo stracić czucie w jakiejś części ciała»
2. «o roślinach: stać się martwym»
3. «chwilowo znieruchomieć z powodu silnych emocji»
zmartwiały
1. «pozbawiony czucia»
2. «o komórkach, tkankach lub żywych organizmach: obumarły»
3. «taki, który przez chwilę nie może się poruszyć z powodu silnych emocji»
4. «będący wyrazem silnych, negatywnych emocji»
zmartwienie
1. «to, co kogoś martwi»
2. «stan tego, kto się martwi»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego