członek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

członek (człowiek) -n•ka, B.= D., -n•kiem; -n•kowie, -n•ków
członek (część ciała) -n•ka, B.= M., -n•kiem; -n•ki, -n•ków
członek założyciel człon•ka założyciela, z człon•kiem założycielem; człon•kowie założyciele, człon•ków założycieli

Słownik języka polskiego PWN*

członek
1. «osoba lub jednostka prawna należące do jakiejś grupy, organizacji»
2. «część ciała, zwłaszcza ręka, noga»
3. «męski narząd płciowy»

• członkowski • członkini
członek czynny, rzeczywisty, nadzwyczajny, zwyczajny; członek korespondent, członek tytularny «w towarzystwach naukowych: tytuły pracowników naukowych»
członek honorowy «tytuł nadawany wybitnym osobom, przyjmowanym do danego towarzystwa, stowarzyszenia itp.»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego