członek

Wielki słownik ortograficzny PWN

członek (człowiek) -n•ka, B.= D., -n•kiem; -n•kowie, -n•ków
członek (część ciała) -n•ka, B.= M., -n•kiem; -n•ki, -n•ków
członek założyciel człon•ka założyciela, z człon•kiem założycielem; człon•kowie założyciele, człon•ków założycieli

Słownik języka polskiego PWN

członek
1. «osoba lub jednostka prawna należące do jakiejś grupy, organizacji»
2. «część ciała, zwłaszcza ręka, noga»
3. «męski narząd płciowy»

• członkowski • członkini
członek czynny, rzeczywisty, nadzwyczajny, zwyczajny; członek korespondent, członek tytularny «w towarzystwach naukowych: tytuły pracowników naukowych»
członek honorowy (jakiegoś towarzystwa, stowarzyszenia itp.) «tytuł nadawany wybitnym osobom, przyjmowanym do danego towarzystwa, stowarzyszenia itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

członek
9.04.2015
Zakładam prywatną firmę poza granicami państwa i mam pytanie, czy w moich slajdach i ulotkach mogę użyć słowa CZŁONEK dla osób zainteresowanych zapisaniem się do firmy. Może jestem starej daty, ale wydaje mi się, że nie jest to słowo odpowiednie, może troszkę spada to z poważności tej pozycji. Proszę o pomoc, nie chcę, aby nowi klienci czuli się urażeni.
A prawdę powiedziawszy, nie wiem, jakim słowem mogłabym CZŁONKA zastąpić.
członek czy członkini?
18.09.2006
Witam !
Ostatnio pisałem notkę biograficzną swojej szefowej i napisałem, że jest „członkinią Komisji Etyki”. Sama zainteresowana zanegowała jednak ten zapis, twierdząc iż jest on nieprofesjonalny i że życzy sobie być opisana jako „członek Komisji Etyki”. Czy rzeczywiście użycie żeńskiej formy tego wyrazu jest w notce biograficznej nieprofesjonalne?
Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
Kim jest członek?
18.03.2019
Szanowni Państwo!
Według Państwa definicji członek to osoba lub jednostka prawna należące do jakiejś grupy, organizacji. Czy członkostwo musi być formalne, by być, stać się członkiem? Może wystarczy czuć się członkiem jakiejś organizacji? Czym się różni członek od uczestnika czegoś?

Z poważaniem – Witold Dociekliwy

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... donosami na rozlicznych mężczyzn - od kobiet, bliskich przyjaciół i nawet członków rodziny.
    W ramach grupy operacyjnej SAS działało łącznie stu policjantów...
  • ... w swojej pracy - wywiązującej się rzetelnie z powierzanych obowiązków. Przyzwyczajałam członków grupy do niezłomności zasad (na przykład prawdomówności), które wyniosłam z...
  • ... poniedziałek PAP: "Choć Oscar jest wypadkową gustów prawie 6 tys. członków Akademii Filmowej, to w przypadku Kaczmarka nie było specjalnych wątpliwości...

Encyklopedia PWN

Komitet Członków Zgromadzenia Ustawodawczego Rosji, Komitet czlenow Uczrieditielnogo sobranija, Komucz, zw. też Samarskaja uczriediłka,
przeciwna bolszewikom władza utworzona 8 VI 1918 w Samarze, po zajęciu jej przez Korpus Czechosłowacki
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!