interes

Wielki słownik ortograficzny PWN

in•teres -su, -sie; -sów

Słownik języka polskiego PWN

interes
1. «sprawa do załatwienia; też: omówienie sprawy»
2. «pożytek, korzyść»
3. «przedsięwzięcie przynoszące korzyść materialną»
4. pot. «sklep, przedsiębiorstwo»
5. pot. «członek męski»

• interesik

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

logistyka i lobby
20.09.2001
W polszczyźnie ostatnich lat pojawiło się mnóstwo nowych, obco brzmiących słów, określających rzeczy i zjawiska od dawna w naszej rzeczywistości raczej znane, określane kiedyś w inny sposób (chyba bardziej zrozumiały). Teraz w tej "nowomowie" modne stało się używanie określeń "mądrzejszych". Mam wyższe wykształcenie, ale muszę przyznać, że czasami pewne określenia niezbyt są dla mnie zrozumiałe, tzn. niby wiem, ale nie do końca, o co chodzi. Dlatego proszę o wyjaśnienie wszechobecnego słówka: logistyka, logistyczny. Do tej pory nie umieliśmy tego nazwać prawidłowo? I w tej samej sprawie: lobby, lobbować - co to dokładnie jest?
z punktu widzenia...
27.03.2008
Czy takie sformułowania jak z punktu widzenia prowadzenia akcji, z punktu widzenia standardów, z punktu widzenia interesu państwa polskiego – są poprawne? Google po wpisaniu z punktu widzenia interesu daje 17 tys. trafień, ale słownik mówi tylko o czyimś (np. jej) i jakimś (np. naukowym) punkcie widzenia. Samo stwierdzenie, że taki „podmiot” jak prowadzenie akcji potrafi widzieć – zakrawa na groteskę. Jeśli te sformułowania są nie do przyjęcia, to jak to inaczej zwięźle wyrazić?
Dokonany zawrzeć
14.11.2018
Czym gramatycznie i co oznaczają sformułowania: (1) umowach zawieranych, (2) umowach zawartych?

umowy zawierane

Kontekst:
Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami.

Czym jest słowo zawieranych? Czy jest to strona bierna czasownika, czy imiesłów przymiotnikowy bierny (niedokonany żeński w liczbie mnogiej). Jak określa czynność? Czy jest to czynność dokonana czy niedokonana? A może jest to cecha umowy? Czy ta umowa jest już zawarta, czy jeszcze nie? Czy zdanie dotyczy umów już zawartych czy tylko zawieranych?

umowy zawarte

Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie używaniu nieuczciwych warunków w umowach zawartych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami.

Tu rozumiem, że jest to przymiotnik – pewna cechy umowy, która jest zawarta i wywołuje skutki prawne.

Z wyrazami szacunku,
Ryszard Styczyński

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Instytut Literacki w Paryżu, "Aneks" i inne) w celu szkodzenia interesom politycznym PRL drogę systematycznego przekazywania specjalnie spreparowanych, nieprawdziwych informacji i...
  • ... ład to harmonizacja różnorodnych stylów życia, pokojowe współistnienie opinii, stanowisk, interesów. Ład z jednej strony, to kontrola i porządek, a z...
  • ... waszym banku działa na jego niekorzyść. Tym samym godzi w interesy mojej firmy.
    - I doszedł pan do wniosku, że nie może...

Encyklopedia PWN

interes
[łac. interesse ‘być w czymś’, ‘brać udział’],
pojęcie występujące w naukach społecznych i różnie definiowane, związane z kategoriami „potrzeba” i  „wartość”;
interes
[niem. < łac.],
pot.:
uprawnienie osoby trzeciej do udziału w konkretnym procesie cywilnym po jednej ze stron, gdy rozstrzygnięcie tego procesu dotyczy jej praw i obowiązków cywilno-prawnych.
jedno z podstawowych pojęć analizy systemu politycznego, gdy (w odróżnieniu od modelu elity władzy) rozpatruje się go z perspektywy pluralistycznej, jako wypadkową gry różnych interesów;
kierunek w niemieckiej teorii prawa
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego