dna

Wielki słownik ortograficzny PWN*

DNA (= deoxyribonucleic acid – kwas dezoksyrybonukleinowy) ndm
dna (artretyzm) dnie, dnę
den (= denier)
dno dnie; den
Noce i dnie (tytuł dzieła) Nocy i dni
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego