kochający

Wielki słownik ortograficzny PWN

kochać -am, -ają
Kochany (wieś) -an
kochany; -ni

Słownik języka polskiego PWN

kochany II
1. «osoba bliska komuś»
2. «poufała forma zwracania się do mężczyzny»

• kochaniutki • kochana
kochać «darzyć kogoś uczuciem miłości albo bardzo lubić kogoś lub coś; też: żywić do drugiej osoby gorące uczucie połączone z pożądaniem»
kochanie
1. «osoba kochana»
2. «serdeczna, poufała forma zwracania się do kogoś, komu chce się okazać uczucie sympatii»
kochany
1. «darzony miłością lub sympatią»
2. «wyrażający uczucie miłości lub sympatii»

• kochaniutki
kochać się
1. «darzyć siebie nawzajem miłością»
2. «być w kimś zakochanym»
3. «mieć do czegoś upodobanie»
4. «mieć stosunek seksualny z drugą osobą»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kochający
9.05.2005
Czy jest jakiś sposób stopniowania słowa kochający, np. jak najbardziej kochający ojciec? Dziękuję
kochany
2.03.2012
W zdaniu „To takie kochane dziecko” słowo kochane to przymiotnik, a w „Paweł jest kochany przez rodziców” kochany to dalej przymiotnik czy już czasownik?
kochać serdecznie
20.06.2011
Witam.
Czy możemy kochać kogoś serdecznie? Takie połączenie rzeczownika z przymiotnikiem występuję w pewnej pieśni religijnej. Moim zdaniem, kogoś możemy obdarzać serdecznym uczuciem, ale kochać możemy bardzo, namiętnie, bez opamiętania, bezwarunkowo. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, a co takie połączenie mogłoby uprawomocnić, to serdecznie w znaczeniu 'otwarcie'. Nie jest wszakże odwieczną prawdą to, że miłość w najprawdziwszym wydaniu z natury jest już otwarta?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... C. Gmyza bazuje na materiałach ściągniętych bezkrytycznie z biografii Ericha Kocha, wydanej przez niemieckiego historyka Ralfa Meindela. Mimo tak sensacyjnie brzmiącego...
  • ... że kiedyś, kiedyś, w zamierzchłych czasach Ksawery Rozbicki strasznie się kochał w mojej żonie...
    Słomka, który w czasie całej tej rozmowy...
  • ... chęci i działania nie przynosiły rezultatów, nie przestawałam. Przecież go kochałam i nadal kocham. Chciałam mu to powiedzieć, kiedy po burzliwej...

Encyklopedia PWN

Kocha postulaty, zasady Kocha, triada Kocha,
warunki (sformułowane 1883 przez R. Kocha), które muszą być spełnione, aby drobnoustrój izolowany z organizmu chorego lub obumarłego mógł zostać uznany za przyczynę choroby;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego