kochać

Wielki słownik ortograficzny PWN

kochać -am, -ają
Kochany (wieś) -an
kochany; -ni

Słownik języka polskiego PWN

kochać «darzyć kogoś uczuciem miłości albo bardzo lubić kogoś lub coś; też: żywić do osoby płci odmiennej gorące uczucie połączone z pożądaniem»
kochać się
1. «darzyć siebie nawzajem miłością»
2. «być w kimś zakochanym»
3. «mieć do czegoś upodobanie»
4. «mieć stosunek seksualny z drugą osobą»
kochany II
1. «osoba bliska komuś»
2. «poufała forma zwracania się do mężczyzny»

• kochaniutki • kochana
kochanie
1. «osoba kochana»
2. «serdeczna, poufała forma zwracania się do kogoś, komu chce się okazać uczucie sympatii»
kochany
1. «darzony miłością lub sympatią»
2. «wyrażający uczucie miłości lub sympatii»

• kochaniutki

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kochać serdecznie
20.06.2011
Witam.
Czy możemy kochać kogoś serdecznie? Takie połączenie rzeczownika z przymiotnikiem występuję w pewnej pieśni religijnej. Moim zdaniem, kogoś możemy obdarzać serdecznym uczuciem, ale kochać możemy bardzo, namiętnie, bez opamiętania, bezwarunkowo. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, a co takie połączenie mogłoby uprawomocnić, to serdecznie w znaczeniu 'otwarcie'. Nie jest wszakże odwieczną prawdą to, że miłość w najprawdziwszym wydaniu z natury jest już otwarta?
kochać się poprawnie
4.04.2002
Mąż pyta: "Czy mnie kochasz?"
Mąż pyta: "Czy ty mnie kochasz?"
Która z tych dwóch wersji jest poprawna?
kochający
9.05.2005
Czy jest jakiś sposób stopniowania słowa kochający, np. jak najbardziej kochający ojciec? Dziękuję

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... C. Gmyza bazuje na materiałach ściągniętych bezkrytycznie z biografii Ericha Kocha, wydanej przez niemieckiego historyka Ralfa Meindela. Mimo tak sensacyjnie brzmiącego...
  • ... że kiedyś, kiedyś, w zamierzchłych czasach Ksawery Rozbicki strasznie się kochał w mojej żonie...
    Słomka, który w czasie całej tej rozmowy...
  • ... chęci i działania nie przynosiły rezultatów, nie przestawałam. Przecież go kochałam i nadal kocham. Chciałam mu to powiedzieć, kiedy po burzliwej...

Encyklopedia PWN

Kocha postulaty, zasady Kocha, triada Kocha,
warunki (sformułowane 1883 przez R. Kocha), które muszą być spełnione, aby drobnoustrój izolowany z organizmu chorego lub obumarłego mógł zostać uznany za przyczynę choroby;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego