pewny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pewny; -ni a. pewien
pewien; -wni a. pewny
za pewne (np. coś uważać)

Słownik języka polskiego PWN*

pewny
1. «taki, który niewątpliwie nastąpi»
2. «o człowieku: taki, na którym można polegać»
3. «niebudzący wątpliwości»
4. «niezawodny, skuteczny»
5. «świadczący o zdecydowaniu, opanowaniu»
6. «gwarantujący bezpieczeństwo, trwałość»
7. «całkowicie przekonany o czymś»
8. «nienarażony na niebezpieczeństwo»

• pewnie
pewien I «zaimek odnoszący się do obiektów o cechach znanych mówiącemu, ale nieokreślanych w wypowiedzi, np. Pewne osoby chcą cię poznać.»
pewien II zob. pewny w zn. 7, 8.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego