piątka

Wielki słownik ortograficzny PWN

piąt•ka -t•ce, -t•kę; -tek
Piątek (nazwisko) -t•ka, -t•kiem; -t•kowie, -t•ków
Piątek (miejscowość) -t•ku, -t•kiem; przym.: piątecki
piątek (dzień tygodnia) -t•ku, -t•kiem; -t•ki, -t•ków (skrót: pt.): pierwszy piątek miesiąca, ale: Wielki Piątek
Wiel•ki Piątek (święto) Wiel•kiego Piąt•ku, Wiel•kim Piąt•kiem

Słownik języka polskiego PWN

piątka
1. «cyfra oznaczająca liczbę 5»
2. «całość składająca się z pięciu części lub jednostek»
3. «to, co jest oznaczone liczbą 5»
4. «coś, co jest przeznaczone dla pięciu osób»
6. «moneta o wartości 5 groszy lub 5 złotych»
7. «pięć punktów na kostce do gry, pięć oczek na kostce domina»
8. «pięć prawidłowych skreśleń w totolotku»
9. «karta oznaczona cyfrą 5»

• piątkowy
piątek «piąty dzień tygodnia»
• piątkowy
Wielki Piątek «ostatni piątek przed Wielkanocą, święto obchodzone na pamiątkę ukrzyżowania Chrystusa»
• wielkopiątkowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

wykład w katedrze w każdy pierwszy piątek miesiąca
26.10.2005
1. Wykładać w katedrze architektury czy na katedrze?
2. Coś odbywa się w każdy pierwszy piątek miesiąca czy w pierwsze piątki każdego miesiąca (czy może obie formy)?
Pozdrawiam
godziny otwarcia na wywieszce
10.03.2008
Dzień dobry!
Proszę o wytłumaczenie, jak należy pisać w skrócie dni i godziny otwarcia sklepu na wywieszce (np. so-ndz: 9:00-12:15, po-pt: 9:00-17:25).
Ponownie o przyimku za
19.04.2019
Szanowna poradnio,
czy przyimka za dla czasu można używać dla liczenia czasu od innej chwili niż tylko od chwili mówienia? Jeśli kontekst sytuacyjny na to pozwala, to dlaczego nie można użyć przyimka do liczenia czasu od chwili, o której ktoś myśli bądź mówi lub wynika to z kontekstu? Jeśli ktoś mówi za tydzień w piątek i ma na myśli liczenie tygodnia od najbliższego piątku, to chyba może użyć przyimka za dla takiej interpretacji. Dlaczego traktować język sztywno?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... brzegu jego kanału - żeremia są 23 metry od budki.
    W
    piątek obaj z Krzyśkiem jedziemy na cietrzewie, ja do tej budki...
  • ... wielu tygodni porozumienia PSL z SKL Artura Balazsa. Choć w piątek sojusz obu partii zatwierdziły władze PSL, we wtorek zdecydowanie przeciw...
  • ... na ulicę Glogera 2/11 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 18, a w soboty w godzinach 9...

Encyklopedia PWN

błogosławieni:
w. gminna w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, na Równinie Łowicko-Błońskiej, w widłach Moszczenicy i Maliny, w geom. środku Polski;
tajna patriotyczna organizacja kobiet, zał. latem 1863 w Warszawie, w okresie powstania styczniowego 1863–64, w celu niesienia pomocy rannym i aresztowanym powstańcom oraz ich rodzinom;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego