rad

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rad (pierwiastek chem.; symbol: Ra) -du, -dzie
rad (jedn. fiz.) -da, -dzie; -dy, -dów
rad (= radian)

Słownik języka polskiego PWN*

rad I
1. daw. «zadowolony, uszczęśliwiony»
2. daw. «przychylny komuś lub czemuś»
rad II «promieniotwórczy pierwiastek chemiczny, srebrzystobiały metal aktywny chemicznie»
• radowy
rad III «jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego