rada

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rada radzie, radę; rad: rada familijna, rada pedagogiczna, ale: Rada Ministrów, Rada Polityki Pieniężnej
rada bym; rade byśmy (to wiedzieć)
Rada Eu•ropej•ska Radzie Eu•ropej•skiej, Radę Eu•ropej•ską

Słownik języka polskiego PWN*

rada
1. «to, co się komuś proponuje, aby zrobił w danej sytuacji»
2. «zespół ludzi wybranych przez pewną grupę lub powołanych przez władzę do pełnienia określonych zadań»
3. «posiedzenie tego zespołu»
4. daw. «radzenie nad jakąś sprawą»
Rada Bezpieczeństwa «organ ONZ odpowiedzialny za międzynarodowe bezpieczeństwo i pokój»
Rada Europy «organizacja państw europejskich, propagująca zasady demokracji parlamentarnej i prawa człowieka»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego