rodzimy

Wielki słownik ortograficzny PWN

rodzimy; -mi
rodzący -cego; -cy, -cych

Słownik języka polskiego PWN

rodzimy
1. «pochodzący z danego narodu, plemienia, kraju, domu»
2. «o metalach i innych pierwiastkach: występujący w przyrodzie w stanie wolnym»

• rodzimość
rodzić
1. «wydawać na świat potomstwo»
2. «wydawać owoce, plony»
3. «dawać początek czemuś»
4. pot. «tworzyć coś w trudzie»
rodzony «bardzo blisko spokrewniony»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego