zawstydzony

Wielki słownik ortograficzny PWN

za•wstydzony; -dzeni
za•wstydzić -ydzę, -ydzą; -ydź, -ydź•cie

Słownik języka polskiego PWN

zawstydzony «taki, który odczuł wstyd; też: świadczący o takim stanie»
zawstydzenie «uczucie wstydu»
zawstydzićzawstydzać «wywołać uczucie wstydu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego