• Na czasie
  Dolewać oliwy do ognia
  Czyli: pogarszać sytuację przez zaostrzanie konfliktu. Dolewanie oliwy to sposób na podsycanie ognia, czyli sporów, wylewanie jej na wzburzone fale to sposób na tych sporów łagodzenie.
  Jej ambiwalentne działanie może dziwić, a dodajmy, że obok tych dwóch funkcji ma oliwa trzecią jeszcze: wypływając na wierzch, jest jak prawda. Działa symbolicznie na rzecz konfliktu, pojednania i wyświetlenia prawdy. Czy to nie za wiele?
  Jerzy Bralczyk
 • Łatwo pomylić
  ABSTRAHOWAĆ
  Oczywiście w tak obcym słowie trudno byłoby spotkać swojskie ch, ale i h wydaje się tu nie bardzo na miejscu, skoro inne wyrazy z tej rodziny mają k, jak abstrakt czy abstrakcja.
  A jednak to potomkowie łacińskiego trahere, ‘ciągnąć’, i h jest w abstrahowaniu jak najbardziej na miejscu. Żadne rodzime chowanie w nim się nie chowa i kojarzenie tych dwóch słów jest uzasadnione tylko w zabawach słownych.
  Jerzy Bralczyk
 • To ciekawe
  CĘTKA
  Cętka to ortograficzna pułapka: brzmieniowe podobieństwo do wyrazów cent, procent, centymetr itp. podpowiada błędną pisownię przez en.
  Ta zwodnicza analogia ma jednak oparcie w etymologii słowa. Cętka jest dalekim potomkiem łacińskiego centum ‛sto’, ogniwem pośrednim była podobnie brzmiąca nazwa monety, a stąd przejście do świecidełka czy błyskotki i dalej do drobnej plamki na jakimś tle – czyli cętki w dzisiejszym znaczeniu – jest już zrozumiałe.
  Mirosław Bańko
Słowo dnia: koniunkcja
Sponsorowane

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

87.1. [337] Kropka po skrócie wyrazu
Kropkę stawiamy po skrócie wyrazu, w którym została odrzucona końcowa część: godz. (= godzina), prof. (= profesor), ul. (= ulica).
Jeśli skrót zawiera ostatnią literę wyrazu, wówczas nie stawiamy po nim kropki: mjr (= major), dr (= doktor); jednak gdy skrót zastępuje wyraz w przypadku innym niż mianownik, kropkę stawiamy (np. Dawno nie widziałem dr. Nowaka), gdyż końcowa część wyrazu, końcówka -a, została odrzucona; zasada ta nie dotyczy skrótów tytułów kobiet, ponieważ skrót zawiera ostatnią literę wyrazu (Dawno nie widziałem dr Nowak). Można również po skrócie dopisać końcówkę: Dawno nie widziałem dra Nowaka — wówczas bez kropki, ponieważ w skrócie występuje ostatnia litera wyrazu.
 
 
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Wielkim słowniku W. Doroszewskiego ausztuk, słowo którego już nie ma w użyciu.
Więcej słów

Powiedz to inaczej

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego