• Na czasie
  marzanna «słomiana kukła symbolizująca zimę, obnoszona po wsi pierwszego dnia wiosny i topiona w rzece na znak końca zimy»
 • Łatwo pomylić
  WAŻYĆ
  Ważyć, zważony, ważyć się, a także odważny – to słowa pisane przez samo ż, zwane też ż z kropką. To oczywiste, wiążą się z wagą i odwagą.
  Ale mamy też warzyć, czyli ‘gotować’, warzyć się i zwarzony. I to jasne, bo wiążą się one ze słowem war. Podobieństwo wymowy bywa mylące, mniej, gdy mowa o ludziach odważnych, którzy się na coś ważą, bardziej, gdy o produktach, które, zanim się je uwarzy, bywają ważone.
  Jerzy Bralczyk
 • To ciekawe
  Zew krwi
  Czyli: instynkt, głównie stadny. Instynkt nie musi się tłumaczyć, jest naturalny, prosty i podstawowy.
  Choć wiąże nas ze zwierzętami, a może dlatego właśnie, jest naturalnie słuszny i niepodważalny. To jemu w jego konflikcie z racjami rozumowymi rację przyznajemy. Krew jest czymś najbardziej wewnętrznie naszym, gdy ona wzywa, wahać się nie sposób. Jej głos, a tym bardziej zew, nie musi być racjonalizowany. Idziemy za nim.
  Jerzy Bralczyk
Słowo dnia: audioteks

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

86. [336] Podstawowa funkcja kropki
Kropka zamyka wypowiedzenie (tzn. zdanie lub równoważnik zdania), będące podstawową całością składniowo-znaczeniową. W obrębie wypowiedzenia zakończonego kropką mogą występować inne znaki interpunkcyjne. Z tych powodów kropka musi być uważana za podstawowy i najważniejszy znak przestankowania. Oto przykłady użycia kropki w tej funkcji:
Wtedy powstał człowiek, który dotąd siedział był jakby na uboczu, w głębi nieco, lecz mimo że dotychczas głosu nie zabierał, zebrani z szacunkiem ku niemu spozierali.
(S. Mrożek)
Była pewna, że jeżeli matka troszczy się kiedy o nią, to tylko przez obawę, aby jej pracy i opieki nad sobą nie utracić; toteż troskliwość ta, zamiast łagodzić i rozweselać, zaostrzała i zachmurzała jej rysy.
(E. Orzeszkowa)
Kropka — jak już wspomnieliśmy — może zostać zastąpiona przez pytajnik, wykrzyknik lub wielokropek:
Dlaboga, panie Wołodyjowski! Larum grają! wojna! nieprzyjaciel w granicach! a ty się nie zrywasz? szabli nie chwytasz? na koń nie siadasz? Co się stało z tobą, żołnierzu?
(H. Sienkiewicz)
I to nadaje moim czynom jakiś połowiczny charakter...
(W. Gombrowicz)
 
 
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Wielkim słowniku W. Doroszewskiego deferować, słowo którego już nie ma w użyciu.
Więcej słów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego