• Na czasie
  ULTIMATUM
  czyli żądanie spełnienia pewnych warunków pod określoną groźbą. Kiedyś słowo to odnosiło się tylko do państw — jedno państwo drugiemu mogło stawiać ultimatum.
  Dziś ultimatum stawiają też np. instytucje rządowe czy związki zawodowe. W stosunkach międzyludzkich odpowiada temu szantaż, ale to słowo jest o wiele bardziej negatywne.
  Jerzy Bralczyk
 • Łatwo pomylić
  CZAD, CZAT
  Czad to potoczna nazwa tlenku węgla, trującego gazu, od którego można zaczadzieć, ponieważ go nie czuć i nie widać. To także woń spalenizny, która – choć nieprzyjemna – nie jest tak niebezpieczna.
  Najnowsze znaczenie tego słowa dotyczy muzyki rockowej, określanej jako czadowa lub czaderska, a z muzyki przeniosło się na inne sfery jako potoczne i pozytywne określenie niemal czegokolwiek, por. „Posiadanie dziecka jest czadowe”, „Znalazłam taką oto przemiłą grę. (...) gra jest czaderska” (cytaty z prasy i z internetu). We wszystkich tych użyciach czad ma pochodzenie słowiańskie, inaczej niż czat, z angielskiego chat, czyli pogawędka internetowa. „Czadowy czat” można znaleźć w internecie tysiące razy: „rozmowy, randki, zabawa, relaks, podryw...”.
  Mirosław Bańko
 • To ciekawe
  Bić pianę
  Czyli: prowadzić nieistotne, nieprowadzące do niczego rozmowy. Od bicia piany nie przybywa niczego konkretnego – tylko piany.
  To ironiczne określenie wskazuje na chęć mówiących do samego zabierania głosu, bez wkładu intelektualnego – ale używane jest często przez ludzi o małej umiejętności dyskutowania, którzy w ten sposób odreagowują kompleksy. Nie musimy przeciwstawiać gaduł ludziom czynu: często ci, co dużo mówią, też coś robią.
  Jerzy Bralczyk
Słowo dnia: renesans

Czy wiesz, że?

Mówimy „Wolnoć Tomku w swoim domku”, mając na myśli kogoś, kto uważa, że w swoim domu może robić wszystko, nie licząc się z innymi.
Więcej przysłów

Zasady pisowni

72.A. [273] Nazwy łacińskie
Nazw łacińskich należy używać w postaci spolszczonej. Od tej zasady istnieją następujące wyjątki:
1. Stosowanie pisowni oryginalnej jest uzasadnione tylko w tekstach naukowych.
2. Nazwy typu Aqua Sextiae, Praeneste nie są transkrybowane, możemy natomiast je przetłumaczyć (pod Wodami Sekstyjskimi), ewentualnie dodając pisownię oryginalną w nawiasie: pod Wodami Sekstyjskimi (Aqua Sextiae).
3. Nowołacińskie nazwiska humanistów, np. Cochanovius, Dlugossius, Sarbievius, zapisujemy również w postaci oryginalnej; jeśli jednak wariant spolszczony takiej nazwy jest mocno zakorzeniony, odstępujemy od tej reguły i piszemy: Hozjusz, Kartezjusz, Knapiusz (zamiast Hosius, Cartesius, Cnapius).
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo implikować
Więcej słów

Powiedz to inaczej

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego