• Na czasie
  ENCYKLOPEDIA
  Encyklopedia to słowo pochodzenia greckiego, jego znaczenie etymologiczne to ‛edukacja ogólnokształcąca’.
  Starożytny rodowód mają też pierwsze encyklopedie, chociaż pierwszą ogólnie znaną publikacją tego rodzaju była XVIII-wieczna encyklopedia d’Alemberta i Diderota. W Polsce nazywa się ją zwykle Wielką Encyklopedią Francuską (a tytuł zapisuje wielkimi literami, w zasadzie niezgodnie z ortografią).
  Mirosław Bańko
 • Łatwo pomylić
  CO NAJMNIEJ
  Przynajmniej piszemy łącznie, tak samo bynajmniej, ale co najczęściej ma mniejszą zdolność przyklejania się do następujących po nim słów.
  Tak jak mamy jak najmniej, a co więcej, jak mamy co więcej, tak jest i co najmniej, i co najmniej kilkadziesiąt także często używanych wyrażeń składających się z co i najwyższego stopnia przysłówka, co najbardziej chyba nas może przekonać do dobrej pisowni – mimo że ich znaczenia są mniej specyficzne niż co najmniej.
  Jerzy Bralczyk
 • To ciekawe
  Woda na czyjś młyn
  Czyli: sprawy i okoliczności sprzyjające planom, częściej złym. Młyn to bardzo pożyteczne urządzenie, daje dobre metafory, jak choćby młyny boże, które mielą powoli, ale pewnie.
  Tutaj jednak woda, konieczna dla działania młyna, niesie zwykle szkody. Działania, nawet w dobrym interesie podejmowane, mogą służyć czemuś, czego działający pod uwagę nie bierze. Wyrażenie o wodzie i młynie często bywa używane w politycznych polemikach.
  Jerzy Bralczyk
Słowo dnia: krokus

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

90.F. [375] Przecinek między częściami zdania pojedynczego
Poszczególne człony zdania pojedynczego, podobnie jak poszczególne składniki zdania złożonego, mogą być połączone spójnikowo lub bezspójnikowo, np.
Wrócił do pracy zdrowy i wypoczęty.
Wrócił do pracy zdrowy, wypoczęty.
Zasady użycia przecinków w zdaniach pojedynczych scharakteryzowano w punktach G, H, I, J.
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo horror
Więcej słów

Powiedz to inaczej

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego