• Na czasie
  palma
  1. «drzewo o wysokim, smukłym pniu zakończonym pióropuszem olbrzymich, sztywnych liści, rosnące w ciepłych krajach»
  2. «gałązka lub pęk gałązek święcone w Kościele katolickim w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy»
  3. «znak w kształcie drzewa lub liścia palmy, noszony dawniej na mundurach, czapkach uczniowskich itp.»
  4. daw. «pierwszeństwo, zwycięstwo, triumf»

  • palmowy • palemka
 • Łatwo pomylić
  WAŻYĆ
  Ważyć, zważony, ważyć się, a także odważny – to słowa pisane przez samo ż, zwane też ż z kropką. To oczywiste, wiążą się z wagą i odwagą.
  Ale mamy też warzyć, czyli ‘gotować’, warzyć się i zwarzony. I to jasne, bo wiążą się one ze słowem war. Podobieństwo wymowy bywa mylące, mniej, gdy mowa o ludziach odważnych, którzy się na coś ważą, bardziej, gdy o produktach, które, zanim się je uwarzy, bywają ważone.
  Jerzy Bralczyk
 • To ciekawe
  Zew krwi
  Czyli: instynkt, głównie stadny. Instynkt nie musi się tłumaczyć, jest naturalny, prosty i podstawowy.
  Choć wiąże nas ze zwierzętami, a może dlatego właśnie, jest naturalnie słuszny i niepodważalny. To jemu w jego konflikcie z racjami rozumowymi rację przyznajemy. Krew jest czymś najbardziej wewnętrznie naszym, gdy ona wzywa, wahać się nie sposób. Jej głos, a tym bardziej zew, nie musi być racjonalizowany. Idziemy za nim.
  Jerzy Bralczyk
Słowo dnia: audioteks

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

90.B.2. [365] Połączenia przysłówków, zaimków lub wyrażeń przyimkowych ze spójnikami
Połączenia przysłówków, zaimków lub wyrażeń przyimkowych ze spójnikami oddzielamy przecinkiem wówczas, gdy na przysłówek, zaimek lub wyrażenie przyimkowe pada akcent zdaniowy; mówiąc, wyróżnimy te wyrazy za pomocą akcentu, a w miejscu przecinka zrobimy pauzę oddechową, np.
Powinieneś postępować tak, aby nikogo nie skrzywdzić.
Wzbogacił się wówczas, gdy odziedziczył duży spadek.
Cenię go tym bardziej, że jest człowiekiem wspaniałomyślnym.
Zanieś tę książkę tam, skąd ją przyniosłeś.
W powyższych przykładach przysłówki, zaimki lub wyrażenia przyimkowe pełnią funkcję okoliczników w zdaniach głównych. Używając odpowiednich okoliczników, podkreślamy czas (wówczas), sposób (tak), stopień (tym bardziej) oraz miejsce (tam). Wyrażenia o identycznej lub podobnej budowie występują również w funkcji spójników zestawionych; w takich wypadkach należą one do zdania podrzędnego, a przecinek stawiamy przed nimi:
Powinieneś postępować szlachetnie, tak aby nikogo nie skrzywdzić.
Wzbogacił się, wówczas gdy odziedziczył duży spadek.
Zanieś tę książkę, tam skąd ją przyniosłeś.
Jeśli jednak pierwszy człon takiego połączenia poprzedzony jest dodatkowym określeniem typu: dopiero, właśnie, przecinek stawiamy między jego składnikami:
Zadzwonię do ciebie dopiero wtedy, gdy skończę rozmowę z interesantem.
Zanieś tę książkę właśnie tam, skąd ją przyniosłeś.
Najczęściej spotykanymi połączeniami tego typu są: dlatego iż, dlatego że, dopiero gdy, podobnie jak, potem gdy, tak aby, tak by, tak iż, tak jak, tak jakby, tak że, tak żeby, taki jak, taki sam jak, tam gdzie, tam skąd, ten sam co, teraz gdy, to co, tym bardziej iż, tym bardziej że, w miarę jak, wprzód nim, wtedy gdy, z chwilą gdy.
 
 
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo amok
Więcej słów

Powiedz to inaczej

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego