• Plebiscyt!
  Zapraszamy do udziału w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku 2017! Redakcja serwisu www.sjp.pwn.pl WN PWN, Instytut Języka Polskiego UW, oraz słownik miejski.pl zapraszają do udziału w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku 2017.
   
  Młodzieżowe słowo roku nie musi być nowe, slangowe ani najczęściej używane. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka w opisywaniu rzeczywistości.
  Jakie będzie młode słowo roku 2017? To zależy od Was. Czekamy na nowe zgłoszenia.
   
  Poniżej subiektywna galeria propozycji z definicjami oryginalnymi oraz gdzieniegdzie – z komentarzami językoznawcy.
   
     
   
 • Młode słowa
  odzobaczyć
  Definicja oryginalna: zapomnieć, przestać widzieć
   
  Uwagi językoznawcy [MŁ]: Chyba okazjonalne, ale ciekawe słowotwórczo.
  Słowo zgłoszone w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017
 • To ciekawe
  Znaleźć się poza nawiasem
  Czyli: być odsuniętym od czegoś, nie być branym pod uwagę, być zbędnym.
  Nawiasem mówiąc, w tekście w nawiasie (czy raczej w nawiasach) mieści się to, co dopowiadamy, czyli coś mniej ważnego, a w każdym razie coś osobnego niż reszta, ta główna część wypowiedzi. W życiu inaczej: okazuje się, że wszystko, co ważne, jest w nawiasie. A poza nawiasem – to, co niepotrzebne, odrzucone. Najgorzej być poza nawiasem całego społeczeństwa.
  Jerzy Bralczyk
Słowo dnia: formatka

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

7.1. [17] Funkcje litery i
Litera i pełni w ortografii polskiej cztery funkcje:
a) oznacza samogłoskę i – wówczas, gdy stoi w wygłosie lub gdy po niej w zapisie występuje litera oznaczająca spółgłoskę, np. bit [b´it], kijek [k´ijek], kropić [krop´ić], mali [mal´i], migrena [m´igrena], miska [m´iska], nikły [ńikły], pilny [p´ilny], pisać [p´isać], widok [w´idok];
b) oznacza miękkość spółgłoski poprzedzającej samogłoskę wtedy, gdy po niej w zapisie występuje litera oznaczająca samogłoskę inną niż i, np. biel [b´jel], biodro [b´jodro], cierpi [ćerp´jeć], jesi [jeśeń], miasto [m´jasto], wi [w´jeś];
c) może oznaczać głoskę j w wyrazach pochodzenia obcego, np. Deimos [Dejmos], diabetyk [d´jabetyk], koine [kojne], kosmetologia [kosmetolog´ja], magia [mag´ja], magnateria [magnater´ja], Ostia [Ost´ja], parias [par´jas], patriota [patr´jota] oraz po spółgłoskach wargowych miękkich (, , , , ), np. piasta [p´jasta], biada [b´jada], parafia [paraf´ja], wiata [w´jata], miara [m´jara]; w przypadku spółgłosek wargowych miękkich możliwa jest również wymowa bez j – [p´asta, b´ada, paraf´a, w´ata, m´ara]; w każdym spośród wymienionych wypadków spółgłoska występująca przed i ulega zmiękczeniu;
d) oznacza połączenie głoskowe ji, np. epopei [epopeji], heroina [herojina], kodeina [kodejina], koić [kojić], maić [majić], taić [tajić].
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo dysydent
Więcej słów

Powiedz to inaczej

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!