• Ślónsko godka
  kucać = kaszleć
 • Łatwo pomylić
  ABITURIENT, ABSOLWENT
  Abiturient to uczeń szkoły średniej, którego dopuszczono do matury. Po maturze (o ile ją przejdzie pomyślnie) będzie absolwentem, absolwent bowiem to ktoś, kto ukończył szkołę, uczelnię lub kurs.
  Oba słowa są pochodzenia niemieckiego, przy czym drugie, starsze, posłużyło za wzór dla pierwszego.
  Mirosław Bańko
 • To ciekawe
  Białe plamy
  Czyli: nieznane, niezbadane miejsca; także: przemilczane i niewyjaśnione zdarzenia z historii. Plamy, zanieczyszczenia, najczęściej bywają ciemne, biały kolor kojarzy się z czystością.
  Usuwanie białych plam to, paradoksalnie, ich wypełnianie. Mało tego, ich spostrzeganie świadczy poniekąd o tym, że już ich nie ma. Białe plamy są, póki ich nie widzimy. Albo raczej: istnieją w trakcie ich niszczenia. Czyli wypełniania.
  Jerzy Bralczyk
Słowo dnia: a conto

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

9.2. [24] Połączenia literowe ,
Te połączenia literowe piszemy zawsze zgodnie z wymową ogólnopolską, tzn. z twardym [k] i [g], np.
kędzior, mąkę, rękę, drogę, gęgotać, gęstnieć, gęstwina, gęsty, mogę, nogę.
WYJĄTKI: Wymowa i pisownia czasownika giąć oraz jego form i wyrazów od niego pochodnych: gięty, przygiąć, wygiąć, wygięła, zgiąłem, zgięcie.
 
 
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo bookmacher
Więcej słów

Powiedz to inaczej

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego