• Na czasie
  BOISKO
  Dawniej boiskiem nazywano miejsce, w którym się młóci (tzn. bije) zboże, np.
  klepisko w stodole. Później boisko było placem boju (stąd jego nazwa), miejscem walki. „Młócił na boisku pszenicę” – cytuje Linde Biblię w przekładzie Leopolity. A w innym miejscu z tego samego źródła: „Przyszli aż na bojowisko, gdzie się potkać [tzn. zmierzyć w walce] mieli”.
  Mirosław Bańko
   
 • Łatwo pomylić
  PODKÓWKA, PODKUWKA
  Podkówka to mała podkowa, podkuwka to dolne podkucie sań. Etymologicznie uzasadniona byłaby
  pisownia obu wyrazów przez ó, dzisiejsze kuć powstało bowiem z form czasu teraźniejszego dawnego czasownika kować, por. kowal, kowadło, kowalik (ptak), okowy, a z drugiej strony np. kuźnia i potoczne kujon – wszystkie z tej samej rodziny. Praindoeuropejski rdzeń, od którego pochodzą te wyrazy, miał ogólniejsze znaczenie ‛bić, uderzać’, które w językach słowiańskich zostało zawężone do ‛uderzać młotem’.
  Mirosław Bańko
   
 • To ciekawe
  GRECJA
  Grecja to nazwa pochodzenia łacińskiego, utworzona od nazwy ludów, które
  same siebie nazywały Hellenami, a które Rzymianie określali słowem Greaci. To łacińskie miano nawiązywało jednak do słowa greckiego, którym według Arystotelesa określano dawniej Hellenów.
  Mirosław Bańko
   
Słowo dnia: szkalować

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

39. [154] Pisownia partykuł -że, -ż, -li, -ć
Pisownia partykuł -że, -ż, -ć jest łączna: bodajże (= chyba), chodźże, wracajże, tenże, tamże, chodźmyż, wracajmyż, czemuż, gdzież, jakaż, kiedyż, któż, pókiż, boć, ponoć, toć.
Pisownia partykuły -li (= czy) jest łączna: Znaszli ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa? (Mickiewicz), Chceszli wiedzieć, jaki demon czy bóg porwał cię w powietrze? (Kossak-Szczucka), Bartkali to wina czy twoja?, Nie wiedział, rychłoli skończy pracę w ogródku.
Li (= wyłącznie, jedynie, tylko, też) w połączeniu li tylko pisze się osobno: Nazwiska Jego pozwoliłem sobie użyć (...) li tylko dla reklamy niniejszego felietonu (Kisiel).
 
 
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo immatrykulować
Więcej słów

Powiedz to inaczej

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego