• Czy wiesz, że...
  BŁYSK
  Błysk – słowo tak krótkie, jak zjawisko, które oznacza. W użyciach przenośnych odnosi się do
  zjawisk percypowanych wzrokiem (co zrozumiałe), por. błysk radości w czyichś oczach. Przenośnie są jednak stopniowalne, bliższe i dalsze, por. błysk natchnienia, który do błysków świetlnych podobny jest tylko tym, że jest szybki i niespodziewany. Można powiedzieć, że błyskawiczny.
  Mirosław Bańko
   
 • Łatwo pomylić
  CHULIGAN
  Irlandzka rodzina, której nazwisko tak niefortunnie zostało unieśmiertelnione, zapisywała je
  oczywiście przez samo h, a także przez dwa o. Gdyby Polacy wprost z angielskiego to słowo zapożyczyli, mielibyśmy huligana. Ale chuligan najpierw pojawił się w rosyjskim, a rosyjski dźwięk [h] zwykliśmy oddawać dwuznakiem ch. Wiele wyrazistych polskich słów ma wschodnie pochodzenie, a chuligan tym się różni od hałaśliwego hultaja, że ma przodków zachodnich.
  Jerzy Bralczyk
   
 • To ciekawe
  AMBIWALENTNY
  czyli zawierający sprzeczne chęci, uczucia. Gdy mamy do kogoś
  stosunek ambiwalentny, to i lubimy go, i nie. Za coś go cenimy, za coś innego wręcz przeciwnie. Ambiwalentny to też dwuznaczny, Jeśli czyjeś zachowanie jest ambiwalentne, nie wiemy, co o tym sądzić. Dla zbyt wnikliwych wszystko może być ambiwalentne.
  Jerzy Bralczyk
   
Słowo dnia: majaczyć

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

90.1. [360] Przecinek używany pojedynczo lub podwójnie
Przecinek — najczęściej używany znak rozdzielający — może wystąpić pojedynczo lub podwójnie.
Przecinek podwójny służy do wydzielania wyrazu lub grupy wyrazów w obrębie wypowiedzenia, np.
Lało wtedy, pamiętam, jak z cebra.
(M. Dąbrowska)
Było to, jeśli się nie mylę, przed miesiącem.
 
 
... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo embrion
Więcej słów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego