• Na czasie
  BOISKO
  Dawniej boiskiem nazywano miejsce, w którym się młóci (tzn. bije) zboże, np.
  klepisko w stodole. Później boisko było placem boju (stąd jego nazwa), miejscem walki. „Młócił na boisku pszenicę” – cytuje Linde Biblię w przekładzie Leopolity. A w innym miejscu z tego samego źródła: „Przyszli aż na bojowisko, gdzie się potkać [tzn. zmierzyć w walce] mieli”.
  Mirosław Bańko
   
 • Łatwo pomylić
  PROTEKCJONALNY, PROTEKCYJNY
  Protekcjonalne zachowanie jest wyrazem czyjegoś poczucia
  wyższości i pobłażliwości dla osoby ocenianej jako mniej ważna: „Eksmałżonka przyszła ubrana z wyszukaną elegancją, prowokacyjnie wydekoltowana, pachnąca znakomitymi perfumami, z protekcjonalnym uśmiechem na twarzy…” (J. Janicki, A. Mularczyk, Dom). Protekcyjne działanie natomiast ma związek z protekcją – w wymiarze państwowym (np. protekcyjne cła) albo prywatnym (np. protekcyjny telefon). Wyrazy te mają źródło w łacińskim protegere ‛chronić’, przy czym protekcyjny to regularny przymiotnik od protekcja (por. lekcjalekcyjny i in.), protekcjonalny zaś to polski neologizm powstały na wzór pary pretensjapretensjonalny.
  Mirosław Bańko
   
 • To ciekawe
  KONSUMENT
  to ten, który używa towarów. Niegdyś konsumentem nazywało się niemal wyłącznie
  kogoś, kto je. Konsumowanie do dziś wiąże się głownie z jedzeniem. Ale obecna konsumpcja ma znaczenie szersze i może np. dotyczyć dóbr kulturalnych, Żyjemy podobno w erze konsumpcji.
  Jerzy Bralczyk
   
Słowo dnia: egzemplarz

Zagraj z nami!

Chcesz sprawdzić swoją znajomość języka?

Zagraj teraz

Zasady pisowni

... >>

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo arystokracja
Więcej słów

Powiedz to inaczej

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego