Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
��artem
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... naprawienia szkody oraz kosztów żywienia i utrzymania zwierzęcia.
  § 3. (skreślony).
  Art. 433. Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu...
 • ... 89.34.180) z dniem 6 czerwca 1989 r. 125) Art. 284 § 3 dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z...
 • ... wpływu, jeżeli w tym terminie nie wyda decyzji na podstawie art. 132. Organ podatkowy przekazując sprawę obowiązany jest ustosunkować się do...
 • ... po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony.
  Art. 662. § 1. Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym...
 • ... rozciągają się na zstępnych przysposobionego.
  Art. 121[1]. § 1. Przepisu
  art. 121 § 3 nie stosuje się względem małżonka, którego dziecko zostało...
 • ... jeszcze płatne albo są sporne, należy złożyć do depozytu sądowego.
  Art. 458. § 1. Podział pomiędzy akcjonarjuszów majątku, pozostałego po zaspokojeniu lub...
 • ... Freta 19, tel. 831 54 72
  ART. MARKET ANTYCZNE MEBLE
  Art Market antyki kupno-sprzedaż wielki wybór mebli dawnych renowacja z...
 • ... przepisami, oraz posiadają deklarację zgodności, o której mowa w § 2.
  Art. 237[7]. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież...
 • ... lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą (podstawienie).
  Art. 964. Postanowienie testamentu, przez które spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę do zachowania...
 • ... razem z nim, nadwyżka zaś na inne uzasadnione potrzeby rodziny.
  Art. 104. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców, sąd...
 • ... poddanego ochronie, są wiążące przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Art. 4.1. i art. 24.7. pkt 9).
  Zagospodarowanie tych...
 • ... działającej na zasadach gospodarki pozabudżetowej. Podstawę prawną tych przekształceń stanowi art. 16 ust. 7 ustawy z 5 stycznia 1991r. Prawo budżetowe...
 • ... zaświadczenia.

  DZIAŁ VIII
  SKARGI I WNIOSKI.
  Rozdział 1
  Postanowienia ogólne.

  Art. 221. § 1. Obywatelom oraz organizacjom społecznym służy zagwarantowane w Konstytucji...
 • ... na 3 i mniej dni przed rozpoczęciem imprezy - TUiR W ART A zwraca 65% poniesionych a nie zrefundowanych kosztów.
  3. Wysokość...
 • ... odmowy odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
  Art. 84. § 1. Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ...
 • ... 1962 r., w której zawarta została zasada wyłączności polskiego obywatelstwa (art. 2 - "obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być...
 • ... określonych w odrębnych przepisach albo w przepisach wydanych na podstawie art. 298.
  § 1[1.] Stosunek pracy, o którym mowa w § 1...
 • ... uchwały z 21 grudnia 1995 roku z powołaniem się na art. 19 ustawy z dnia 4 października 1991 r. jako bezpodstawne...
 • ... kolorowa mieszanina różnych stylów architektonicznych od neoklasycyzmu po secesję i art deco.
  Miramar to druga z młodszych dzielnic Hawany uchodzących w...
 • ... żądanie strony należy zamieścić w protokole osnowę treści uchylonego pytania.
  Art. 96. Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadkowie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego