Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
��artem
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... 93.17.78) z dniem 16 marca 1993 r. 80) Art. 154 skreślony przez art. 7 pkt 3 ustawy z dnia...
 • ... Art. 99. Organ administracji państwowej, który z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt. 1-3 zawiesił postępowanie wszczęte z urzędu...
 • ... i tryb stwierdzania trwałej niezdolności do pracy.
  Art. 1065. (skreślony).
  Art. 1066. W stwierdzeniu nabycia spadku wymienia się osobno spadkobierców dziedziczących...
 • ... przedmioty należące do spadku jako współwłasność w określonych częściach ułamkowych.
  Art. 1045. Uchylenie się od skutków prawnych umowy o dział spadku...
 • ... do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.
  § 4. Przepisy
  art. 36 § 1[1] i art. 52 § 3 stosuje się odpowiednio...
 • ... decyzję na podstawie przepisów § 1 i 2 w drodze decyzji.
  Art. 163. Organ administracji państwowej może uchylić lub zmienić decyzję, na...
 • ... wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne.
  Art. 506. § 1. Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się...
 • ... 20 listopada 1995 r.
  87) Art. 184 § 2 zmieniony przez
  art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r...
 • ... co odpowiada oskarżony?

  Bogusław Bagsik, lat 35, były prezes zarządu
  Art B. sp. z o.o., jest oskarżony o:
  * wręczenie łapówki...
 • ... przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.
  Art. 61. Do pracownika, któremu przyznano odszkodowanie na podstawie przepisów niniejszego...
 • ... również przybrać nazwisko żony. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.
  Art. 26. Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego...
 • ... zadań służby bhp.

  Rozdział XI
  Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

  Art. 237[12]. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 50 pracowników powołuje...
 • ... stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
  Art. 691. (skreślony).
  Art. 692. Przepisów o wypowiedzeniu najmu przez nabywcę rzeczy najętej nie...
 • ... dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych.
  Art. 35. Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają właściwe przepisy...
 • ... POKREWIEŃSTWO
  DZIAŁ I
  Rodzice i dzieci.
  Rozdział I.
  Pochodzenie dziecka.

  Art. 62. § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa...
 • ... wymaganiom prawidłowej gospodarki nie otrzymał odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy.
  Art. 707. Jeżeli dzierżawa kończy się przed upływem roku dzierżawnego, dzierżawca...
 • ... być odbity sposobem mechanicznym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  Art. 921[11]. § 1. Dłużnik nie ma obowiązku dochodzenia, czy okaziciel...
 • ... że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej.
  Art. 488. § 1. Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia...
 • ... na piśmie oświadczenie, które z tych układów będą stosowane. Przepisy art. 241[25] stosuje się odpowiednio.
  § 2. Oświadczenie, o którym mowa...
 • ... powodu braku przepisanego wieku może nastąpić tylko na jej żądanie.
  Art. 11. § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
  § 2...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego