Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
perspektywa
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zamknięte. To drugie grozi zwłaszcza przestarzałym zakładom w branżach bez
  perspektyw rozwoju. Nie brakuje natomiast chętnych do kupna udziałów w
  bankach...
 • ... zgadzało się z warszawskim "ulizanym" establishmentem, ale nigdy tej różnicy perspektyw z Tarskim nie dyskutowałem.

  Trościanko, Wiktor. Przygniata mnie władza moja...
 • ... agencje i banki inwestycyjne są dla naszej gospodarki i jej perspektyw przychylne. Co ciekawe - ale nie zaskakujące - są one nawet bardziej...
 • ... narracji, subiektywizm ocen miast chłodnego dystansu opowiadacza pomagały w otwieraniu perspektyw na nowe sposoby odczuwania i interpretacji rzeczywistości. Temu samemu celowi...
 • ... że nic na to nie wskazuje. Niezamożny stary kawaler, bez perspektyw, uroda przeciętna - jakaż Greczynka by go chciała?
  Z kolejnych listów...
 • ... a priori, umieszczane wśród kwestii wymagających działań i badań. Zmienność perspektyw, z jakich socjologia objaśniała i badała problemy społeczne, była naturalnym...
 • ... żadnego Ťnacjonalizmuť, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka".
  Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2 VI 1980 r.
  Papież...
 • ... się ciągłym, nieustającym przeżuwaniem i skubaniem - kondycja nie dająca dobrych perspektyw dla przyszłego rozwoju inteligencji.
  Małpy, które pozostały na drzewach w...
 • ... choroba. Wprowadzono mianowicie mnóstwo przymusowych przedmiotów ogólnych, rzekomo dla poszerzenia perspektyw, jak logikę, ekonomię, nauki polityczne, filozofię marksistowską, socjologię, pedagogikę, psychologię...
 • ... skomplikowana i wielostylowa, że mogłaby być tematem osobnego referatu. Wielość perspektyw i gatunków narracyjnych sprawia, że fabuła powieści wydaje się ruchoma...
 • ... Pan Karol, jak myśli, to myśli szeroko
  i mnóstwo ogarnia
  perspektyw;
  a Kostuś wlepione baranie ma oko
  w stos brudnych endeckich...
 • ... obrad w Zakopanem przedstawiono referaty naukowe, których celem było ukazanie perspektyw rozwoju energii geotermalnej na świecie w XXI wieku, zwłaszcza w...
 • ... kadr medycznych. Postulowano konieczność lepszego wykorzystania kadry pielęgniarskiej, stworzenia konkretnych perspektyw i awansu w tym zawodzie. Awans ten powinien się wiązać...
 • ... Cobaina, złożone z dowolnie łączonych fraz, odbijały zagubienie i brak perspektyw młodych ludzi, których ominął sukces rozkwitu amerykańskiej gospodarki w erze...
 • ... będą mogły przeciwstawić polityce Rosji bardziej zdecydowany opór. Tak nakreślona perspektywa kryzysu rządu i buntu Polskich Sił Zbrojnych oraz prezentowana wizja...
 • ... w innych sojuszach, na przykład z SLD, ale jest to perspektywa bardzo niepewna. Ci komentatorzy i politolodzy, którzy zasadniczą przyczynę wyjścia...
 • ... nie mówiąc już o kwantyfikacji. Mimo to, bez ich uwzględnienia, perspektywa na transformację systemu jest spaczona, pozbawiając realizmu zarówno analizy, jak...
 • ... bezpieczeństwo ulegało z biegiem czasu konkretyzacji podyktowanej rozwojem sytuacji międzynarodowej.
  Perspektywa włączenia się delegacji ZSRR do prac przygotowawczych do Konferencji Rozbrojeniowej...
 • ... dotrzymaniem zobowiązań wobec Ankary. Wszyscy wiedzą, że członkostwo Turcji to perspektywa co najmniej 10 lat. Można powiedzieć Ankarze "tak", ale Turcy...
 • ... wobec słowa, wobec wizji autorskiej wpisanej w dramat. W konsekwencji perspektywa inscenizacji rzutowała na ocenę estetycznych walorów dramatu, a także na...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego