Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
religijna
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... się rozpadu Ukrainy? Czy ewentualny rozpad mógłby mieć także podłoże religijne - na unicki zachód oraz na wschód pod wpływami patriarchatu moskiewskiego...
 • ... której stoi krzyż, siostry zabiorą z tego terenu wszelkie symbole religijne. Ugodę zawarto w kwietniu, krzyż stoi nadal. Polska jako sygnatariusz...
 • ... Roztargniona była na pewno, skoro pozwalała sobie pod NEti na religijne inwokacje.
  Baryshnikov poprowadził Nicholasa do sofy i usadził go na...
 • ... dwóch tysiącach lat jałowości, klęsk moralnych, wojen wyznaniowych, zastosować treści religijne oraz Pismo Święte do konkretnego celu, tu, teraz, w realnym...
 • ... tylko największe i najniebezpieczniejsze monady: suicydalne, homicydalne, depresyjne, katatoniczne, deprywacyjne, religijne, osobowościowe. Czterolistna leżała kilkadziesiąt mil za właściwymi przedmieściami Nowego Jorku...
 • ... feministycznego, dostrzeżone zostały, a co
  ważniejsze pozytywnie ocenione mniejszości etniczne,
  religijne i
  seksualne...
 • ... podpisów, pseudo-trybunały (przypomnijmy "Trybunał sztokholmski" Russella), a także quasi-religijne rytuały w rodzaju pielgrzymek do Jasnej Polany.
  Charakterystyczna agresywność stylu...
 • ... kapitalnej doniosłości. Wiadomo, przynajmniej od czasu Rudolfa Otto, że przeżycia religijne należą do przeżyć "jaźniowych" i ujawniają się aktem ofiary wobec...
 • ... prymulki. Na ścianach wisiały, w złocone, cienkie ramy oprawne, obrazy religijne. Pod jednym oknem stał stolik z maszyną do szycia. Pod...
 • ... tych samych warunkach. Równe prawa bez względu na rasę, przekonania religijne i płeć. Ojciec uczestniczący w wychowywaniu dziecka tak samo jak...
 • ... społeczne poszczególnych krajów, bez względu na poglądy polityczne czy przekonania religijne.
  We wspomnianych materiałach brak jest bliższego określenia społeczno-politycznych zadań...
 • ... ekspozycji, znajduje się dzieło, które może naruszać mocno wyśrubowane wartości religijne, narodowe czy prorodzinne. By uchronić ich przed niepotrzebnymi stresami, twórcy...
 • ... ludzie kroczą w tym życiu. Najważniejsze prawdy - istnienie Boga, objawienie religijne, pierwsze zasady postępowania - sprowadzają się do decyzji arbitralnej. Można szukać...
 • ... mu palców u rąk. Pomijając podziały plemienne, ideologiczne, klasowe i religijne, wchodziły tu w grę również interesy poszczególnych państw, poszczególnych rządów...
 • ... dzieci. Bezdzietni częściej stają się ofiarami pijanych niż pozostali.
  Zaangażowanie
  religijne zmniejsza prawdopodobieństwo znalezienia się w grupie ofiar osób nietrzeźwych. Wiąże...
 • ... gdy wyobraźnia jest wyraźnie uformowana. Źródłem ich doznań są przeżycia religijne, egzaltowana miłość do cierpiącego Chrystusa (Marianna Wiśnios), sny, też często...
 • ... przetrwała ona do naszych czasów tylko dlatego, że nadano jej religijne znaczenie, tłumacząc ją alegorycznie. Pieśń mówi o narodzinach miłości i...
 • ... Wkodeksie Zamoyskiego znalazł się postulat, aby opłaty pobierane za posługi religijne (chrzty, śluby, pogrzeby) nie przekraczały stawek określonych przez synody, jednolitych...
 • ... religii może napawać rozpaczą człowieka, dlatego że tylko te systemy religijne mogły dawać ludziom sprawdzone techniki inicjacyjne i umożliwiać przywrócenie tego...
 • ... pasy i podobnie jak derwisze żyli z jałmużny. Ich praktyki religijne polegały nie tylko na śpiewach, tańcach i wróżbach, lecz również...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego