Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
religijna
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... demokracji domagającej się priorytetu wobec prawdy, lecz o kwestii wspólnot religijnych jako wspólnot mogących stanowić zagrożenie dla liberalnego widzenia świata i...
 • ... siłę.
  Międzynarodowa brygada rozrastała się, wchłaniała dziesiątki organizacji politycznych, terrorystycznych,
  religijnych. Przeszła tysiące mutacji. W jej skład wchodziły zarówno tropione po...
 • ... odbyło się uroczyste otwarcie Instytutu
  w obecności kierownictwa Ministerstwa Wyznań
  Religijnych i
  Oświecenia Publicznego, notabli miejskich, rektorów wyższych
  uczelni warszawskich, członków...
 • ... religijnych oznacza, że Francja przestaje być państwem wolnym pod względem religijnym. Nie można utożsamiać świeckości państwa z zakazem bycia religijnym. Państwo...
 • ... teraz, z racji stanu zdrowia, coraz częściej tylko przewodniczył uroczystościom religijnym zamiast celebrować je osobiście.
  (PAP)


  Protesty i apele zrobiły swoje...
 • ... względem religijnym. Nie można utożsamiać świeckości państwa z zakazem bycia religijnym. Państwo powinno stać na straży wyboru bycia religijnym lub niereligijnym...
 • ... kto kieruje się zdrowym rozsądkiem, a już na pewno racjami religijnymi, nie może mieć wątpliwości, że ustawa zawiera elementy wyraźnie negatywne...
 • ... bądź moderniści i ich sympatycy, jak Zdziechowski, byli ostatnimi myślicielami religijnymi: nie filozofami katolickimi - bo tych przyszło po nich wielu - ale...
 • ... niej Rzeczpospolita nie podzieliła losów innych państw europejskich, targanych wojnami religijnymi, a Zygmunta Augusta można uważać za współtwórcę słynnego aktu konfederacji...
 • ... oddziałał na cały RNE
  była narastająca w tamtym czasie fascynacja
  religijnymi ideami
  pochodzącymi z Azji. Wprawdzie już od czasów podbojów dokonywanych...
 • ... je za rzecz przypadkowego zbiegu okoliczności, inne znów usprawiedliwiali względami religijnymi. Tak na przykład siedmiu bezpośrednich potomków Saula Dawid musiał zgładzić...
 • ... Trzeba rozmawiać z tymi, którzy naprawdę się liczą - z przywódcami religijnymi. Religię trzeba traktować poważnie, a ci, z którymi dotąd rozmawiali...
 • ... świętowania. Podział na sacrum i profanum, obwarowany nakazami i zakazami religijnymi, organizował życie, sprawiał, że na dzień święty porządkowano i zdobiono...
 • ... niż ekumeniczna kultura dialogu i współżycia z mniejszościami etnicznymi i religijnymi. W końcu wszyscy jesteśmy jakimiś mniejszościami we wspólnej Europie. Dowód...
 • ... że stara się doprowadzić do lepszego zrozumienia między różnymi tradycjami religijnymi i nie ma to nic wspólnego z polityką. Dalajlama podkreślał...
 • ... wyznania były rozmaite. Należały do nich zarówno zainteresowania nowymi prądami religijnymi, jak i motywy praktyczne - niechęć do płacenia dziesięcin oraz do...
 • ... sekretarzem. Inni pozostają w łączności z bohaterami historycznymi albo przywódcami religijnymi. Stałą treścią urojeń pozostają religijne wątki mistyczne, ale to pole...
 • ... Wojewódki, a więc w kręgu humanistyczno-reformacyjnym, ludzi zainteresowanych nowinkami religijnymi, ale unikających jawnego działania pod bokiem niechętnego innowierstwu starego króla...
 • ... Polska, gdzie często zwolennicy liberalnych rozwiązań są jednocześnie ludźmi głęboko religijnymi. Antagonizm między katolicyzmem a liberalizmem ma niewątpliwe silne filozoficzne podstawy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego