Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
sedymentacje
Znaleziono 74 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... jej własnej produkcji, np. jeziora dystroficzne.
  O wielkiej złożoności procesów
  sedymentacji i związanej z tym różnorodności osadów świadczy tabela 24.
  Tobolski...
 • ... alochtoniczna materia organiczna.
  Z uwagi na typ osadów i charakter
  sedymentacji Rossolimo (1964) dokonał podziału jezior na trzy następujące typy:
  -- akumulatory...
 • ... od ścieków w czterech osadnikach wtórnych, obliczonych na 3,75h sedymentacji i pracujących przy obciążeniu hydraulicznym 0,44 m3/(m2h). Końcowe...
 • ... zawartość i frakcja zawiesiny może być większa, a czas jej sedymentacji jest dłuższy. Materiał skalny o większej średnicy może być ponadto...
 • ... ścieki poddawane są flotacji, sedymentacji pośredniej, oczyszczaniu osadem czynnym i sedymentacji końcowej. Przed odprowadzeniem do odbiornika przepływają jeszcze przez staw końcowego...
 • ... minerałów wytrącających się w wąskich przedziałach wartości różnych parametrów środowiska sedymentacji. Specyficzność tych przedziałów może być na tyle duża, że zróżnicowanej...
 • ... miesza się w celu wzajemnej neutralizacji (ewentualnie wspomaganej odczynnikami) i sedymentacji zawiesin.
  Wariant równoległy przedstawiono schematycznie na rys.2.61. W...
 • ... niegdysiejszego sceptycyzmu w stosunku do zjawisk globalnie synchronicznej kontroli procesów sedymentacji. Tymczasem nie ma wiarygodniejszych i bardziej precyzyjnych metod korelacji wiekowej...
 • ... powierzchni mułu. Przeszkodą w szerszym jej


  stosowaniu jest jednak przewaga
  sedymentacji nad erozją w morskich głębinach.
  Zwłaszcza zaś nierównomierność dostarczania osadu...
 • ... w ciągu roku. W efekcie tego występuje wyjątkowo duży wskaźnik sedymentacji rzędu ok. 5 cm/rok. Jeszcze 150 lat temu jezioro...
 • ... wytwarzana w samym zbiorniku. Ponadto w obrębie jednego jeziora procesy sedymentacji z uwagi na zróżnicowany rozkład głębokości mają różny przebieg w...
 • ... Linia ta byłaby izochroną tylko przy nierealistycznym założeniu, że tempo sedymentacji w obydwu profilach było stałe (albo skorelowane).
  Skoro linie korelacji...
 • ... środowiska ziemnowodnego w lądowe. Wypełnienie mis może zachodzić na skutek sedymentacji, gdy materia pochodzi z toni wodnej, bądź też jest alochtoniczna...
 • ... metali jest usunięcie tych ostatnich.
  Najczęściej odbywa się to metodą
  sedymentacji. Obserwuje się szybszą sedymentację wodorotlenku chromu, jeśli czynnikiem neutralizującym jest...
 • ... linia" korelacji ma przez to znaczną miąższość, zależną od tempa sedymentacji osadu i, oczywiście, od tempa modyfikacji ewolucyjnej. Ta "nieokreśloność" linii...
 • ... 5-8,0. Zwykła aktywność życiowa organizmów, zmieniając kwasowość środowiska sedymentacji, może więc powodować rozpuszczanie jednego bądź drugiego. Zakwaszenie, czyli obniżenie...
 • ... gipsu i inne czynniki zewnętrzne. Dlatego przy realnie stosowanym czasie sedymentacji należy przyjąć, że pozostałość gipsu w ściekach wynosi ok. 3g...
 • ... są przenoszone w suspensji w kierunku głębszych partii zbiornika. Tempo sedymentacji doskonale jest widoczne w przypadku zbiorników sztucznych, szczególnie po okresowym...
 • ... powierzchni 40ha i czasie zatrzymania 4 doby. W lagunach oprócz sedymentacji zachodzi biologiczne utlenianie amoniaku i cyjanków.
  W trzecim stopniu oczyszczania...
 • ... turbulentny wody, a właściwie jego składowa skierowana w górę, przeciwdziała sedymentacji materiału transportowanego jako zawiesina.

  Zawiesina w wodach lodowcowych

  Obecność zawiesiny...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego