Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
spierać się
Znaleziono 103 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Teodor Gocz z Zyndranowej na nazwisko prof. Reinfussa reaguje nerwowo: - Spierałem się z nim nieraz. Ale wymyślił nam korzenie, od Rumunów nas...
 • ... które w ustroju, jaki reprezentował, nigdy nie mogły być spełnione.
  Spierałem się z nim czasem o koncepcje, jakie wysuwał, lecz niełatwo było...
 • ... Początkowo jaskinia była w rękach prywatnych, a kilka zwaśnionych rodzin spierało się w sądzie o prawa do niej. Zajmujący się sprawami wewnętrznymi...
 • ... Proszę wybaczyć, lecz wyglądało to tak, jakby tonika z dominantą spierały się o siódmy stopień gamy, a przecież dźwięk prowadzący, czyli ów...
 • ... podarek specjalny. O względy pięknego konia rywalizowały z Hanią, czasem spierały się żartobliwie, którą z nich Bursztyn milej wita. To było jednak...
 • ... I na tym kiedyś wpadnie, jak się jego klientela połapie.
  Spieramy się, bo nawet jeśli ma rację w zakresie faktów, nie ma...
 • ... oczekuje rozliczenia przeszłości?
  - Ten wątek poruszył Marian Krzaklewski. Rozumiem, że
  spieramy się o ocenę PRL. Ja uważam, że po wojnie, po Jałcie...
 • ... lub braku mądrości politycznej. Spierając się o kształt traktatu konstytucyjnego, spieramy się o problem strategiczny, a nie tylko o doraźne korzyści dla...
 • ... jaki sposób można by pomóc szpitalowi. Publiczne wystąpienia, w których spieramy się kto z nas bardziej kocha szpital są całkowicie bezowocne i...
 • ... tej znaczna część tego, co nazwałbym historią nauki myślenia i spierania się, związana jest ze sporami w łonie chrześcijaństwa. Wymieniam dla przykładu...
 • ... Rząd po przesileniu podatkowym i ukróceniu przez premiera praktyki publicznego spierania się ministrów o ocenę sytuacji ekonomicznej pracuje bez wstrząsów. Natomiast w...
 • ... urok, dojrzeć w nich można elementy nowe, wzbogacające lokalne tradycje. Spieranie się o to, co moje, a co twoje, prowadzi do zubożenia...
 • ... Pamiętam efektowny finał jednego z jego esejów, gdy mówił o spieraniu się z Janem Pawłem II, nawet o buncie przeciw niemu, i...
 • ... człowieka, historii, na związki między realnością a fantastyką - a wtedy spierano się o zakres modyfikacji, o kształt gatunku, o to, jak dzieło...
 • ... na poziom wyimaginowanych skutków jakiejś decyzji. Gdy parę lat temu spierano się u nas o projekt konstytucji, pewna pani polityk użyła absurdalnego...
 • ... w sumie sporo ponad 100 mln zł. Przez długie miesiące spierano się, kto zawinił. Premier Jerzy Buzek powołał nawet specjalną komisję rządową...
 • ... w1947 r.), w kręgach wybitnych uczonych, konserwatorów i doświadczonych muzeologów spierano się nad tym, czy istotnie kwestionowane obrazy są nowoczesnymi naśladownictwami czy...
 • ... Ducisa i Letournera ma niewiele wspólnego z oryginałem.
  Przy okazji
  spierano się gwałtownie o to, jakie zachowania są dopuszczalne na scenie. Zgorszenie...
 • ... radzieckiej polityki kulturalnej (W. Stelmach, ZSRR) - wywołały bardzo szeroką dyskusję. Spierano się o usytuowanie badań czytelnictwa w szerszym kontekście badań audytoriów kultury...
 • ... kontrowersje.
  Swój albo Olechowski, albo nikt
  Od tygodni w UW
  spierano się, kogo poprzeć. Jedni uważali, że należy wystawić własnego kandydata, i...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego