Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
statystyczna
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... planu badawczego, umożliwiającego testowanie hipotez traktujących o zależnościach nieliniowych, "niedouczenie" statystyczne badacza spowodowało, że nie doszacował on (i to znacząco!) siły...
 • ... dla cech losowych określa podstawowe charakterystyki ich rozkładów, uwzględniając głównie statystyczne charakterystyki marketingowe, bazy wytwórczej i materiałów konstrukcyjnych. Przykłady zadań projektowych...
 • ... policji i służby zdrowia wszystkich prób samobójstwa w praktyce dane statystyczne zawierają tylko niewielką, z pewnością niereprezentatywną, ich część. Pełnych i...
 • ... ruchliwością przestrzenną jako czynnikiem suicidogennym, należy stwierdzić, że dostępne materiały statystyczne czy socjologiczne nie pozwolą na analizę zjawiska z tego punktu...
 • ... Białogardzie - 261.

  Najwięcej wieczorem i w nocy.
  Tego rodzaju dane
  statystyczne są jednym z czynników wpływających na ocenę pracy lokalnej policji...
 • ... nowej roli zawodowej i społecznej. Za taką hipotezą przemawiałyby dane statystyczne świadczące, że skłonności samobójcze przejawiają głównie młodzi i dojrzali mężczyźni...
 • ... europejskim
  W porównaniach międzynarodowych polski rynek ubezpieczeniowy i jego wskaźniki
  statystyczne wypadają bardzo niekorzystnie. Przyjętymi w literaturze miernikami rozwoju ubezpieczeń są...
 • ... zdjęć (najwięcej w "Faktach", najmniej w "Wiadomościach", gdzie nawet dane statystyczne często odczytuje się z kartki). W zamian za to mamy...
 • ... 4. I tak, modelowi eksperymentalnemu badań (etap 4a) odpowiadają modele statystyczne (etap 6a): model testu t (albo modele testów nieparametrycznych), model...
 • ... studia i dotacje absolwentów.
  Różnicowanie źródeł finansowania najlepiej ilustrują dane
  statystyczne.
  Udział bezpośrednich dotacji rządowych spadł drastycznie we wszystkich
  omawianych uniwersytetach...
 • ... swego powołania, do dziś dnia potwierdzane jej codzienną pracą. Dane statystyczne szczegółowo tę pracę omawiające znaleźć można w dorocznych sprawozdaniach Instytutu...
 • ... w pigułce: interaktywny atlas, 36 tysięcy encyklopedycznych haseł, własne Centrum Statystyczne, 14 tysięcy zdjęć i ilustracji, słownik języka angielskiego wraz z...
 • ... systematycznie przez GUS oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych informacje statystyczne z dziedziny demografii, sytuacji zdrowotnej, zatrudnienia i dynamiki dochodów, itd...
 • ... plastycznie i względnie wiernie może odmalować dopiero słowo. Zresztą nawet statystyczne tabele i matematyczno-graficznie przedstawione trendy zmiennych wielkości liczbowych są...
 • ... a dopiero potem - doktorat. Otóż profesor Edward Bernstein w publikacji "Statystyczne i psychofizyczne badania nad nasileniem widzeń wyżła" stwierdził, że pojedyncze...
 • ... zwanych subregionów ekonomicznych RPA, opracowanych i wydzielonych przez Centralne Biuro Statystyczne w Pretorii w roku 1967. Analiza tego zagadnienia na podstawie...
 • ... por. rozdz. 6). Można wykorzystywać inne matematyczne algorytmy diagnostyczne, np. statystyczne (już dość szeroko stosowane w diagnostyce), ekspertowe czy też zastosowanie...
 • ... gospodarczej narzuciły konieczność odmiennego spojrzenia na pieniądz.

  Statystyczne definicje pieniądza
  Statystyczne (empiryczne) definicje (określenia) pieniądza powstały po drugiej wojnie światowej w...
 • ... hipoteki i notariatu; akta archiwów zakładowych; materiały inspekcji pracy; materiały statystyczne niemieckich izb pracy itp.);
  - opracowanie metody kwerendy, charakteru zapisu i...
 • ... żyje w rodzinach, gdzie poziom dochodów jest niższy od gwarantującego statystyczne minimum egzystencji. Podobne są szacunki UNICEF - ponad 15 proc. Minimum...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego