Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
statystyczna
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... najwyższym ryzyku śmierci samobójczej. Wskazują na to przytoczone policyjne informacje statystyczne, ale także empiryczne badania środowiskowe, prowadzone przez kierowany przeze mnie...
 • ... normy, zbiory opisów patentowych oraz czasopisma. Interesują ich również opracowania statystyczne dotyczące problemów przemysłu w skali światowej.
  W tej grupie użytkowników...
 • ... wymogi prowadzenia polityki gospodarczej narzuciły konieczność odmiennego spojrzenia na pieniądz.

  Statystyczne definicje pieniądza
  Statystyczne (empiryczne) definicje (określenia) pieniądza powstały po drugiej...
 • ... 90% przypada na ewangelików, a około 10% na katolików. Dane statystyczne na koniec 1964 roku podają, że na 17 milionów mieszkańców...
 • ... Świata - uległy głębokim zmianom. Pozytywne efekty wzrostu gospodarczego wskazywane przez statystyczne przeciętnie nie są jednak rozłożone równomiernie.
  Nawet w kraju tak...
 • ... rozwiązywanie wymaga uwzględnienia zasady probabilistyki.
  Na początku cyklu należy wykonać
  statystyczne badania marketingowe w celu ustalenia potrzeb, wymagań i preferencji jakościowych...
 • ... o tym, gdzie takie szkoły utworzyć, Zarząd przeanalizował różne materiały statystyczne - przekonywał odpowiedzialny w zarządzie powiatu za sprawy oświatowe, Julian Stopka...
 • ... opracowania do mapy - zwanej w skrócie KdWR - są rosyjskie materiały statystyczne za 1887 r.; do MTP - Statystyka rolnicza 1931/32 ; do...
 • ... swoje wiadomości w zakresie tematów badawczych. Potwierdzają ten pogląd dane statystyczne. Faktycznie większość nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych korzysta systematycznie...
 • ... ustawowego czasu pracy jako środka, mającego zapewnić pełne zatrudnienie. Wyniki statystyczne ostatnich 43 lat dla Francji wskazują na korelację wprost odwrotną...
 • ... upływie dostatecznie długiego czasu okaże się, iż zmieniły się grupy statystyczne.
  Połóżcie antenki na mammiferach, a okaże się, że zmieniły się...
 • ... w miarę upływania czasu do głosu dochodziły coraz większe "masy statystyczne", prawdopodobieństwa zaczęły się uśredniać i kwantowy indeterminizm stopniowo przechodził w...
 • ... z użyciem zestawu zróżnicowanych czujników, stosuje się różnego rodzaju techniki statystyczne-od prostego graficznego zestawienia odpowiedzi poszczególnych czujników po wykorzystanie sztucznej...
 • ... charakterze powstania 1863 r. Potwierdzały to również dane i zestawienia statystyczne, opracowane na podstawie akt śledczych i przedstawione w dyskusji przez...
 • ... wyróżnić podstawowe rodzaje wnioskowań.
  Zdefiniowane na początku niniejszego artykułu wnioskowania
  statystyczne można wstępnie podzielić na dwie klasy - zależnie do charakteru zbioru...
 • ... 1978 roku. Źródłem informacji dla opracowania rozdziału I były dane statystyczne publikowane w rocznikach statystycznych GUS oraz sprawozdawczość ZUS. Następne rozdziały...
 • ... wyniku, jak i metodą "uzasadnienia" empirycznego tegoż wyniku. Nowe modele statystyczne stwarzają nowe możliwości jeśli chodzi o treść formułowanych hipotez badawczych...
 • ... zbliżonej do 1:100 000 i dla porównania - wykorzystując materiały statystyczne; celem długofalowym winno być uzyskanie syntezy na podstawie takich badań...
 • ... w pracach [1], [3], [4], [5], [6], [7].

  6.2.
  STATYSTYCZNE ALGORYTMY ROZPOZNAWANIA OBRAZÓW
  6.2.1. Wprowadzenie

  Statystyczne algorytmy systemów...
 • ... globalnych może być rzeczywiście tylko przejściowy. Niestety, ostatnio opublikowane informacje statystyczne, charakteryzujące ruch wydawniczy w 1995 roku, świadczą o pogłębianiu się...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego