Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
udokumentowanymi
Znaleziono 277 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... chciałoby się wyrazić prostą, a przez to może trudną do udokumentowania myśl, że w tym człowieku wszystko było autentyczne i jednoznaczne...
 • ... tym, że PZU może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od ich udokumentowania.
  3. W porozumieniu z osobą wnioskującą zawarcie umowy określana jest...
 • ... nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu.
  5. W razie nie
  udokumentowania kosztów naprawy uszkodzonego przedmiotu, jako wysokość szkody przyjmuje się określony...
 • ... presją wymogów maksymalnej dokładności zewnętrznych rozliczeń pieniężnych i ich formalnoprawnego udokumentowania, a z drugiej strony - domagania się dla celów zarządzania dużej...
 • ... w zarządzaniu jakością bez normalizacji, zapewniającej odpowiedni poziom sformalizowania i udokumentowania działań. W zarządzaniu jakością funkcje norm pełnią takie dokumenty, jak...
 • ... wyznaczonym terminie do skompletowania dokumentacji niezbędnej do naliczenia kapitału. Niemożność udokumentowania osiąganych w dotychczasowej pracy zarobków spowoduje automatyczne obniżenie podstawy wymiaru...
 • ... za chlebem na emigrację do Argentyny. I stamtąd właśnie, dla
  udokumentowania swej więzi z wiarą i przypomnienia się mieszkańcom wsi
  Boryczówka...
 • ... za winnego zarzucanych mu czynów i taki przepadek orzec.
  Obowiązek
  udokumentowania źródeł pochodzenia większego majątku wprowadzała przyjęta w 2002 roku z...
 • ... 280 zł, w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Poniesienie wydatków nie wymaga udokumentowania, jednak odpisu może dokonać tylko ta osoba niepełnosprawna, która rzeczywiście...
 • ... 1951-1970.
  Stwierdza się, że po 10 latach nastąpiła poprawa
  udokumentowania krzywych konsumcyjnych pomiarami przepływu. W skali kraju o około 8...
 • ... pojawienia się gatunku jest jedynie hipotezą. Wcale liczne przykłady pełnego
  udokumentowania takich przemian dostatecznie uzasadniają jednak generalne zasady
  rozumowania.
  Granice chronozon...
 • ... przyjechał do nas Zygmunt Skonieczny - znany reżyser filmowy - z zamiarem udokumentowania "z natury" śpiewu majówek przy kapliczkach przydrożnych. Trochę zakłopotany powiedziałem...
 • ... 280 zł, w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Poniesienie wydatków nie wymaga udokumentowania, jednak odpisu może dokonać tylko ta osoba niepełnosprawna, która rzeczywiście...
 • ... daleko.
  Panowie wydali z siebie grubsze i cieńsze śmieszki dla
  udokumentowania, że doceniają mój ekstraordynaryjny dowcip, i przez chwilę wszyscy razem...
 • ... Polsce już po wojnie.
  W początkach lat 60. dokonano faktograficznego
  udokumentowania zabytków
  kultury materialnej, zabytków sztuki w postaci steli nagrobnych,
  bożnic...
 • ... wspomnianych dowodów osobowych - koniecznym staje się zwrócenie większej uwagi na udokumentowanie w szerszym niż dotychczas stopniu przejawów przestępczej działalności grup antysocjalistycznych...
 • ... muzyki dla nas, proces jedyny , niepowtarzalny, szczytowo niezwykły. Niezwykle precyzyjne udokumentowanie takiego koncertu nie utrwala na wieki tego, co się wydarzyło...
 • ... lekarza specjalistę lub właściwą przychodnię specjalistyczną społecznej służby zdrowia oraz udokumentowanie poniesionego wydatku.
  Powyższe odliczenia stosuje się odpowiednio do osób, na...
 • ... inwentaryzacja, uzgodnienie sald rozrachunków itd.) daje gwarancję, że nastąpiło należyte udokumentowanie operacji gospodarczych, prawidłowych sum końcowych kosztów oraz poprawnych wyników rozliczeń...
 • ... z góry przesądzone fachowa pomoc prawna pozwala na ujawnienie i udokumentowanie dziejącego się bezprawia.
  Wreszcie po trzecie konsekwentne podejmowanie tego typu...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego