Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
z mocy
Znaleziono 154 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zbywane będą przez publiczną licytację, a z wolnej ręki jedynie z mocy uchwały walnego zgromadzenia i po cenie nie niższej od uchwalonej...
 • ... drżącym głosem i nerwowym ruchem zatarł ręce. - Miałaś uwolnić mnie z mocy Ciemnej Gwiazdy.
  - Tak zrobiłam - odparła spokojnie Księżna. - Zniszczyłam ją.
  - Zniszczyłaś...
 • ... naszej rozmowy... Rozumiem, że chcesz mi podziękować, iż uwolniłam cię z mocy Gwiazdy Ciemnej.
  - Nadal czuję, że ktoś ma nade mną władzę...
 • ... WP skazany w 1984 r. na karę śmierci, zamienioną potem z mocy amnestii na 25 lat więzienia, nie został uniewinniony przez Izbę...
 • ... to także przypadku, gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.
  Art. 47[1]. Odszkodowanie, o którym mowa w...
 • ... Jeśli jest to kredyt konsumencki (do 80 tys. zł), bank z mocy prawa nie może pobierać opłat za przedterminową spłatę. Możemy wówczas...
 • ... Bożego, do Stwórcy, który opromieniał moją miłość i wyzwolił mnie z mocy nieprzyjaciół i wyprowadził mnie z domu niewoli...
  i pomyślałem, że...
 • ... z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne.
  § 2. Zastaw można ustanowić także w...
 • ... czynności operacyjno-rozpoznawczych organom i służbom uprawnionym do ich wykonywania z mocy ustawy, czyli SB po 1983 roku. Nie możemy ujawniać dokumentów...
 • ... ale tysiące przedsiębiorstw państwowych i prywatnych nie otrzymało żadnej rekompensaty - z mocy prawa zostały one pozbawione de facto części swoich aktywów.
  Bankowe...
 • ... znosi.
  Art. 53. Wspólność zarówno ustawowa, jak i umowna ustaje
  z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.
  Art. 54. Z...
 • ... w kalendarzu żydowskim, w rocznicę śmierci sprawiedliwego Elimelecha, świętego sławnego z mocy i czynionych cudów, pielgrzymują do Leżajska pobożni Żydzi.

  "Pan jest...
 • ... systemie realizmu socjalistycznego nie ma miejsca. Pisarz-socrealista jest, niejako z mocy definicji, Poncjuszem Piłatem dwudziestego stulecia. Na prostoduszne żądanie czytelnika: "Proszę...
 • ... przypadki uwłaszczania gmin. Mienie państwowe mogło się stać mieniem gminnym:
  z mocy prawa, tj. na podstawie art. 5 ust. 1 i 2...
 • ... opiekuńczy tak postanowi.
  § 2. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia kuratela ustaje
  z mocy prawa.
  Art. 182. Dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego...
 • ... autorytet Leszka Millera. Wiarygodność tę wzmacniała dodatkowo obecność Dąbrowskiego - ministra, z mocy ustawy o działach administracji rządowej, z urzędu odpowiedzialnego za politykę...
 • ... całości lub w części zaskarżonej decyzji - jej wykonanie ulega wstrzymaniu z mocy prawa, w granicach żądania będącego przedmiotem odwołania.
  Art. 174. W...
 • ... sprawach, o których mowa w § 2, postępowanie pojednawcze kończy się z mocy prawa z upływem 14 dni od dnia złożenia wniosku przez...
 • ... nie powinni podlegać procedurze sprawdzającej - mają bowiem dostęp do tajemnic z mocy ustaw regulujących ich pracę.
  Do grona krytyków dołączył rzecznik praw...
 • ... dodatkową w myśl art. 55 lub 56, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego