Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
z mocy
Znaleziono 154 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... leśnej przecinki. Podjąwszy nieludzki bój z ludzką niemocą, a raczej z mocą Tura właśnie wypitego, Antek poskramia gniadego i wyprowadza drewnianego kolosa...
 • ... ramieniem i wysięgnikiem, moc rozwijana przez te człony jest porównywalna z mocą rozwijaną przez układ hydrauliczny. Dzięki temu moc dyspozycyjna może być...
 • ... kierownika pracowni z nabożnym skupieniem.
  - Nigdy więcej! - powiedział uroczyście i
  z mocą. - Za żadne skarby świata! Nigdy więcej!...
  Kierownik pracowni, który właśnie...
 • ... statycznym, średniowiecznym obrazie świata, ustalonym przed siedmiuset czy ośmiuset laty z mocą obowiązującą wiecznie aż do dnia Sądu Ostatecznego. Pracownia przyrodnicza, gdzie...
 • ... się do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności ustawy lub rozporządzenia z mocą ustawy z Konstytucją,
  7) desygnowania Prezesa Rady Ministrów i powoływania...
 • ... 1. Skarb Państwa nie może odrzucić spadku, który mu przypadł z mocy ustawy.
  § 2. Skarb Państwa nie składa oświadczenia o przyjęciu spadku...
 • ... świadczeń. Jednakże gdy prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa lub gminie z mocy ustawy, takie świadczenie dodatkowe uważa się za nie zastrzeżone.
  Art...
 • ... Spadkobierca powołany do spadku zarówno z mocy testamentu, jak i z mocy ustawy może spadek odrzucić jako spadkobierca testamentowy, a przyjąć spadek...
 • ... pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5...
 • ... Korzystniejsze postanowienia układu, z dniem jego wejścia w życie, zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o...
 • ... poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów, jeżeli czyn z mocy innego przepisu nie jest zagrożony karą surowszą, podlega karze grzywny...
 • ... Art. 83. § 1. Na poczet kary pozbawienia wolności zalicza się z mocy prawa okres tymczasowego aresztowania.
  § 2. Na poczet kary ograniczenia wolności...
 • ... jednak osoba zmarła nie pozostawiła po sobie testamentu, spadkobiercami dziedziczącymi z mocy ustawy są: współmałżonek i dzieci, a w szczególnym przypadku (gdy...
 • ... samorządowych, spółdzielczych i innych organizacji społecznych - gdy są one powołane z mocy prawa do załatwiania spraw określonych w § 1 pkt. 1 i...
 • ... moje ciało i niezliczonych facetów, którzy o nim śnili, a z mocy ich snów stałam się i jestem Milenką, dla której strata...
 • ... od 3 lat przed nabyciem. Według projektu, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych. Jeżeli z prawa tego nie skorzysta...
 • ... dnia prokuratura poinformowała o tym, choć sprawy o szpiegostwo są z mocy prawa otoczone tajemnicą.
  Prokuratura zdecydowała się na ujawnienie aresztowania, bo...
 • ... zbywane będą przez publiczną licytację, a z wolnej ręki jedynie z mocy uchwały spólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez...
 • ... jednak osoba zmarła nie pozostawiła po sobie testamentu, spadkobiercami dziedziczącymi z mocy ustawy są: współmałżonek i dzieci, a w szczególnym przypadku (gdy...
 • ... osób ubiegających się o fotel prezydenta z przedstawicielami organów, którym z mocy ustawy nakazana została apolityczność, zawsze rodzą pytania, czy aby wola...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego