Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
z mocy
Znaleziono 154 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... upadłości - dzień śmierci albo ogłoszenie upadłości, w przypadku zaś ustąpienia z mocy wyroku - dzień wniesienia pozwu.
  § 3. Obliczony w ten sposób udział...
 • ... gdy Ostrowski podpisał umowę o pracę w TVP 3, wygasł z mocy prawa jego mandat w radzie nadzorczej - powiedziała Waniek. I zapowiedziała...
 • ... urlop rozpatrują sądy powszechne.
  7. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego
  Z mocy art. 153 k. p. pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu...
 • ... parlamentu. Wprowadzono jedną sesję roczną, na którą Zgromadzenie zbierało się z mocy prawa w drugi wtorek stycznia i samo decydowało o terminie...
 • ... 8 ust. 2 z art. 6 ustawy (tj. kwestia nieważności z mocy prawa aktów mających znamię niedozwolonych praktyk monopolistycznych oraz możliwość uznania...
 • ... na podstawę prawną jego powstania. Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje z mocy prawa (bez względu na wolę stron). Trafnie zatem przyjął Sąd...
 • ... pracownik, który był zatrudniony w warunkach szkodliwych dla zdrowia, traci - z mocy ustawy - prawo do skróconego czasu pracy, gdy tylko warunki pracy...
 • ... powołania będzie miało ten skutek, że stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z mocy samego prawa z upływem okresu próbnego (art. 30 § 2 k...
 • ... jej tematem jest szeroko pojmowane zbawienie. Traktuje o wyrwaniu Śródziemia z mocy zła". Narzuca się proste skojarzenie: Tolkien był praktykującym katolikiem i...
 • ... 4. Zwolnienie od kary w myśl § 3 pociąga za sobą z mocy prawa zatarcie skazania.
  Art. 302. Względem żołnierza służby zasadniczej, który...
 • ... urodzenia. Skoro Kopernik urodził się w należącym do Polski Toruniu - z mocy prawa stał się poddanym króla polskiego. Studiował w królewskim mieście...
 • ... te 171 mln ton czystego urobku należy wątpić. Wyliczano je z mocy wydobywczych mechanizmów, a zapomniano prawdopodobnie o tym, że w wyniku...
 • ... sztuki lub partii wyrobów.
  Zrównanie wielkości produkcji z poziomem wynikającym
  z mocy produkcyjnej nastąpi wówczas, kiedy zostaną osiągnięte wskaźniki docelowe w zatrudnieniu...
 • ... Zarekwirowano rzeczy o łącznej wartości 2 tysięcy i wszczęto dochodzenie z mocy Ustawy o znakach towarowych i nieuczciwej konkurencji.
  (aza)  Poszło z...
 • ... odwołania wypowiedzeniem warunków pracy przewidzianym w art. 42 k. p. Z mocy zatem art. 70 k. p. stosowanie wobec pracowników z powołania...
 • ... podlega wyłączeniom, to uznaje się je za niebyłe i nieważne z mocy prawa. Strony są wzywane do zaprzestania prowadzenia takich praktyk, a...
 • ... krótko, że nie dyskutowano tego problemu, gdyż przygotowana uchwała wynika z mocy prawa.
  Ostatecznie podczas głosowania padł remis - tyle samo radnych opowiedziało...
 • ... że na podstawie tej ekspertyzy decyzja o zawieszeniu Pacławskiego jest z mocy prawa nieważna. A on sam - dodała - powinien dziś przyjść do...
 • ... zarządzeniach banku centralnego), a więc zasady ogólnie obowiązujące i egzekwowane z mocy prawa. Natomiast zasady niesformalizowane to reguły funkcjonowania, które nie przybierają...
 • ... publicznego.
  2. Jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną jako istniejące
  z mocy prawa wspólnoty mieszkańców danego terytorium.
  3. Przysługujące jednostce samorządu terytorialnego...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego