Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
z mocy
Znaleziono 154 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... albo gdy przywrócona zostanie nad nim władza rodzicielska, opieka ustaje z mocy prawa.
  Art. 171. Jeżeli w chwili ustania opieki zachodzi przeszkoda...
 • ... oraz innych członków rodziny, za których czyny ubezpieczający ponosi odpowiedzialność z mocy prawa,
  3) wskutek posiadania i używania mieszkania określonego w dokumencie...
 • ... i w ciągu dalszych 6 miesięcy.
  § 2. Skazanie ulega zatarciu
  z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
  § 3...
 • ... i innymi członkami rodziny, za których czyny ubezpieczający ponosi odpowiedzialność z mocy prawa,
  3) wyrządzonych przez pomoc domową zatrudnioną na podstawie umowy...
 • ... ustawowa.

  Art. 31. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami
  z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa). Przedmioty majątkowe...
 • ... my? Przecież w każdym innym przypadku, narzędzie przestępstwa jest konfiskowane z mocy prawa. Przypominamy: w Polsce ginie rocznie w wypadkach drogowych ok...
 • ... spraw bez zlecenia.
  Art. 1022. Spadkobierca powołany do spadku zarówno
  z mocy testamentu, jak i z mocy ustawy może spadek odrzucić jako...
 • ... postępowania, jeżeli w jego wyniku ustali, że zachodzą okoliczności wyłączające z mocy prawa wydanie orzeczenia.
  § 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1...
 • ... w art. 23[1], a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy...
 • ... paragrafu poprzedzającego nie stosuje się w przypadku, gdy rozwiązanie następuje z mocy orzeczenia sądowego lub zarządzenia właściwej władzy państwowej.
  Art. 446. § 1...
 • ... Marek Florczuk, dyrektor generalny Amway Polska przyznaje, że to on z mocy swych uprawnień, podjął decyzję wejścia na drogę sądową. Florczuk nie...
 • ... przewidywało) mogłyby otrzymać obecnie dodatkowe wyrównanie, gdyby okazało się, że z mocy ustawy przysługuje im więcej niż przyznano niegdyś.
  Jako podstawową metodę...
 • ... to także przypadku, gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego.
  § 3. (skreślony).
  § 4. Przepisy art. 48 i 51...
 • ... Ida Emean. - Jednak tu, w gronie osób zdolnych robić użytek z mocy, która nie zawsze poddaje się racjonalnej analizie i wytłumaczeniu, nieco...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego