Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
z mocy
Znaleziono 154 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do zastawu, który powstaje z mocy ustawy.

  Rozdział II
  Zastaw na prawach

  Art. 327. Przedmiotem zastawu...
 • ... umowne wskazanie rozmiaru świadczeń (np. na podstawie klucza podziału wyprowadzonego z mocy lub pojemności urządzeń odbiorczych poszczególnych ogniw przedsiębiorstwa), pobierających energię elektryczną...
 • ... tym prezentem w dziesiątkę.
  Jak każda kobieta, Marta bardziej niż
  z mocy silnika jest zadowolona z praktyczności swojego nowego samochodu. - Bardzo podobają...
 • ... mienia społecznego; -osoba pełniąca czynną służbę wojskową; -inna osoba korzystająca z mocy przepisu szczególnego z ochrony prawnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
  Funkcjonariuszem...
 • ... rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108), 2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
  § 4. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do...
 • ... posiadanego majątku. Po upływie tego terminu niezgłoszony majątek przestaje być z mocy prawa własnością żyda i przechodzi na rzecz państwa.

  26 stycznia...
 • ... za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które z mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi.
  § 2. Nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik...
 • ... nie jest już zabroniony pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa.
  Art. 3. Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy...
 • ... ASP, która włada pałacem i stara się o przyznanie budynku z mocy prawa oraz Orbis, na teren którego zachodzi sporna nieruchomość - tłumaczył...
 • ... za wynikłą stąd szkodę.
  § 2. Jednakże jeżeli prawo pierwokupu przysługuje
  z mocy ustawy Skarbowi Państwa lub gminie, współwłaścicielowi albo dzierżawcy, sprzedaż dokonana...
 • ... w porozumieniu, o którym mowa w § 1, nie stosuje się z mocy prawa wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków...
 • ... międzynarodowa nie stanowi inaczej.
  W rozdziale III wyszczególniono osoby upoważnione
  z mocy ustawy do kwalifikowania wiadomości i ustalono tryb kwalifikowania oraz klauzule...
 • ... ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
  Ważne jest to, co pochodzi
  z mocy Ducha Świętego...
  Skalą jest Chrystus sam, a Chrystus buduje swój...
 • ... może on mianowicie znieść, aby wielkość Dantego narzucała mu się z mocy autorytetu, aby jawiła się jako konieczna i jako oderwana od...
 • ... się z rejestru skazanych.
  Art. 111. § 1. Zatarcie skazania następuje
  z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary...
 • ... mnichów w chszcznieńskim klasztorze. Wówczas jeszcze nie zdawano sobie sprawy z mocy drzewa.
  Pewnego dnia brat Laurentius biegnąc na modły do kościoła...
 • ... nieprocesowym.
  § 3. W przypadku stwierdzenia reprezentatywności ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacji)
  z mocy prawa stają się reprezentatywne wchodzące w jej skład ogólnokrajowe związki...
 • ... oraz informacja, kto po nim dziedziczy i na jakiej podstawie - z mocy ustawy albo testamentu. Jeśli spadkobierców jest kilku, w składanym wniosku...
 • ... 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka, rodziców lub innej osoby...
 • ... państwowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych w zakresie poruczonych im z mocy prawa spraw wymienionych w art. 1 § 2.
  § 3. Przepisy § 1...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego