Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
jest możliwa, gdyż TAG dzieli ekran przeznaczony na tekst na dwie części, po jednej dla każdego z nich. W każdej z części można niezależnie wybierać tryb pracy: albo edycji, albo hierarchii tekstu. Taką sytuację przedstawia rysunek 16-1.


A jak w ogóle rozpocząć pracę w dwóch oknach? Wystarczy, że:
1. W trybie edycji naciśniesz klawisze [F8], [F7], wybierając w ten sposób polecenie Koniec|Drugi tekst - oto okno edycji zostanie przedzielone poziomą, przerywaną linią, w górnej części ekranu pojawi się menu charakterystyczne dla trybu wyboru dokumentu, a z lewej strony ekranu pojawi się pole wyboru pliku, znane każdemu, kto choć raz uruchamiał TAGa.
2
jest możliwa, gdyż TAG dzieli ekran przeznaczony na tekst na dwie części, po jednej dla każdego z nich. W każdej z części można niezależnie wybierać tryb pracy: albo edycji, albo hierarchii tekstu. Taką sytuację przedstawia rysunek 16-1.<br><br><br>A jak w ogóle rozpocząć pracę w dwóch oknach? Wystarczy, że:<br>1. W trybie edycji naciśniesz klawisze [F8], [F7], wybierając w ten sposób polecenie Koniec|Drugi tekst - oto okno edycji zostanie przedzielone poziomą, przerywaną linią, w górnej części ekranu pojawi się menu charakterystyczne dla trybu wyboru dokumentu, a z lewej strony ekranu pojawi się pole wyboru pliku, znane każdemu, kto choć raz uruchamiał TAGa.<br>2
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego