Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura i Społeczeństwo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
Kraków, Lwów, Warszawa, Wilno, Poznań.
Lekarze zaboru rosyjskiego zrzeszeni byli w kilkunastu towarzystwach lekarskich. Największe i najstarsze towarzystwa to — Towarzystwo Lekarskie Wileńskie (1805–1939) i Towarzystwo Lekarskie Warszawskie (1820–1951).
Pierwszym prezesem Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego (TLW) był Jędrzej Śniadecki (1768–1838), chemik, lekarz, biolog i filozof, jeden z najwybitniejszych uczonych polskiego oświecenia. Towarzystwo Lekarskie Wileńskie było więc pierwszym polskim towarzystwem lekarskim. W 1819 r., zorganizowano przy TLW Wydział Farmaceutyczny. Od 1818 r. ukazywał się „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego", a od 1820 r., „Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński". Towarzystwo miało oparcie w Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wileńskiego, a po
Kraków, Lwów, Warszawa, Wilno, Poznań.&lt;page nr=123&gt;<br>Lekarze zaboru rosyjskiego zrzeszeni byli w kilkunastu towarzystwach lekarskich. Największe i najstarsze towarzystwa to &#151; Towarzystwo Lekarskie Wileńskie (1805&#150;1939) i Towarzystwo Lekarskie Warszawskie (1820&#150;1951).<br>Pierwszym prezesem Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego (TLW) był Jędrzej Śniadecki (1768&#150;1838), chemik, lekarz, biolog i filozof, jeden z najwybitniejszych uczonych polskiego oświecenia. Towarzystwo Lekarskie Wileńskie było więc pierwszym polskim towarzystwem lekarskim. W 1819 r., zorganizowano przy TLW Wydział Farmaceutyczny. Od 1818 r. ukazywał się &#132;Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego", a od 1820 r., &#132;Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński". Towarzystwo miało oparcie w Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wileńskiego, a po
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego