Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
pogarsza i tak już trudną sytuację prawną ukaranego pracownika. Uznanie bowiem za dzień zastosowania kary daty podpisania pisma zaw2iadamiającego o ukaraniu, może powodować sztuczne wydłużenie wymienionych w art. 109 § 1 k. p. terminów w tych sytuacjach, gdy pismo o ukaraniu pracownika zostało wydane w terminie przewidzianym w art. 109 § 1 k. p. , a pracownik otrzymał je po upływie tych terminów. Istniałaby możność szerokiego nadużywania prawa ze strony kierowników zakładów pracy przez wydawanie dokumentów o ukaraniu z datą wsteczną po to, by wykazać zachowanie przewidzianych w art. 109 § 1 k. p. terminów.
W rozdziale 2 części II Autorka komentuje przepisy dotyczące zwolnień od
pogarsza i tak już trudną sytuację prawną ukaranego pracownika. Uznanie bowiem za dzień zastosowania kary daty podpisania pisma zaw2iadamiającego o ukaraniu, może powodować sztuczne wydłużenie wymienionych w art. 109 § 1 k. p. terminów w tych sytuacjach, gdy pismo o ukaraniu pracownika zostało wydane w terminie przewidzianym w art. 109 § 1 k. p. , a pracownik otrzymał je po upływie tych terminów. Istniałaby możność szerokiego nadużywania prawa ze strony kierowników zakładów pracy przez wydawanie dokumentów o ukaraniu z datą wsteczną po to, by wykazać zachowanie przewidzianych w art. 109 § 1 k. p. terminów. <br> W rozdziale 2 części II Autorka komentuje przepisy dotyczące zwolnień od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego