Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
wydzielił trzy typy osadów, tj. organiczne, węglanowe i mineralne, które są skupione w dziesięciu rodzajach. Porównanie powiązań typologicznych zawartych w dwóch powyższych klasyfikacjach przedstawia rycina 74.
Na szczególną uwagę zasługują laminowane osady jeziorne. Cechują się one poziomo leżącymi warstewkami grubości od kilku milimetrów do dziesiętnych części milimetra. Mają one różne zabarwienie, zmienną teksturę, a tworzą je zarówno substancje organiczne, jak i lądowe składniki mineralne. Depozycja rytmicznie warstwowanych osadów może zachodzić, gdy w jeziorach występują poniższe warunki (Tobolski 1995):
-- stabilna stratyfikacja termiczna, która nie powoduje ruchu osadów w strefie dna -- układ taki występuje w jeziorach meromiktycznych;
-- w strefie przydennej jest niewielkie natlenienie
wydzielił trzy typy osadów, tj. organiczne, węglanowe i mineralne, które są skupione w dziesięciu rodzajach. Porównanie powiązań typologicznych zawartych w dwóch powyższych klasyfikacjach przedstawia rycina 74.<br>Na szczególną uwagę zasługują laminowane osady jeziorne. Cechują się one poziomo leżącymi warstewkami grubości od kilku milimetrów do dziesiętnych części milimetra. Mają one różne zabarwienie, zmienną teksturę, a tworzą je zarówno substancje organiczne, jak i lądowe składniki mineralne. Depozycja rytmicznie warstwowanych osadów może zachodzić, gdy w jeziorach występują poniższe warunki (Tobolski 1995):<br>-- stabilna stratyfikacja termiczna, która nie powoduje ruchu osadów w strefie dna -- układ taki występuje w jeziorach meromiktycznych;<br>-- w strefie przydennej jest niewielkie natlenienie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego