krew

Słownik języka polskiego PWN*

krew
1. «czerwony płyn krążący w układzie naczyń krwionośnych kręgowców, dostarczający tlen i substancje odżywcze do tkanek»
2. «temperament, zwłaszcza żywy, bujny»
3. «pochodzenie, pokrewieństwo, rasa»
krew konserwowana «krew pobrana od dawcy, poddana specjalnym zabiegom w celu niedopuszczenia do jej skrzepnięcia»
krew tętnicza «krew płynąca w tętnicach, mająca barwę jasnoczerwoną, zawierająca dużo tlenu»
krew żylna «krew płynąca w żyłach, mająca barwę ciemnoczerwoną, zawierająca dużo dwutlenku węgla»
oddać krew «zezwolić na pobranie sobie pewnej ilości krwi w celu wykorzystania jej do leczenia chorych»
puszczać krew «dawniej: nacinać żyłę w celu spowodowania upływu krwi i obniżenia ciśnienia»
krewa pot. «fiasko, niepowodzenie»
krewić pot. «nie spełniać czyichś oczekiwań lub własnych zobowiązań»
braterstwo krwi «nierozerwalny związek dwu lub kilku osób zawarty ceremonialnie poprzez obrzęd symbolicznego zmieszania krwi»
dawstwo krwi «krwiodawstwo»
grupy krwi «kategorie biochemiczne i immunologiczne krwi ludzkiej, oznaczane symbolami literowymi»
komórka krwi «podstawowy składnik krwi»
koń czystej krwi «rasa konia powstała z krzyżowania koni tej samej rasy»
koń pełnej krwi «rasa konia powstała z krzyżowania koni różnych ras»
krzepliwość krwi «zdolność krwi do zmiany konsystencji z płynnej na galaretowatą»
krzepnięcie krwi «zmiana konsystencji krwi z płynnej na galaretowatą»
książę krwi «książę z rodu królewskiego od strony ojca»
pyłki krwi «bardzo drobne cząsteczki tłuszczu i rozpadłych komórek, zawieszone w osoczu krwi»
rozkurczowe ciśnienie krwi «ciśnienie krwi odpowiadające fazie rozkurczu komór serca»
skurczowe ciśnienie krwi «ciśnienie krwi odpowiadające fazie skurczu komór serca»
wylew krwi do mózgu «nagłe pęknięcie naczynia krwionośnego i wylanie się krwi do mózgu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego