święta

Wielki słownik ortograficzny PWN

Święta Helena (wyspa) Świętej Helenie, Świętą Helenę
Święta Katarzyna (miejscowość) Świętej Katarzynie, Świętą Katarzynę; przym.: świętokatarzyński
Święta Lip•ka (miejscowość) Świętej Lip•ce, Świętą Lip•kę; przym.: świętolipski
Święta Wiel•kanoc•ne Świąt Wiel•kanoc•nych a. święta Wielkanocy, a. święta Wielkiejnocy
święta Wiel•kanocy świąt Wiel•kanocy a. Święta Wielkanocne, a. święta Wielkiejnocy
święta Wiel•kiejnocy świąt Wiel•kiejnocy a. Święta Wielkanocne, a. święta Wielkanocy
Ziemia Święta Ziemi Świętej, Ziemię Świętą
naj•święt•szy: Najświętsza Maria Panna, Najświętszy Sakrament, Najświętsza Ofiara
święto -ętu, -ęcie; świąt: święto narodowe, święto Trzech Króli, święto Paschy, święto Bożego Ciała, święto Przemienienia Pańskiego, ale: Święto Narodowe Trzeciego Maja, Narodowe Święto Niepodległości, Święto Zmarłych
święty; święci; -t•szy (skrót: św.): Święty a. św. Michał; Święty a. św. Piotr, Święta a. św. Kinga; kościół Świętego a. św. Piotra, plac Świętego a. św. Marka
Góra Świętej Małgorzaty (miejscowość) Górze Świętej Małgorzaty, Górę Świętej Małgorzaty; przym.: górowski
na po świętach a. na poświęta
Święte Ofi•cjum Świętego Ofi•cjum, Świętym Ofi•cjum
Święte Przymierze Świętego Przymierza, Świętym Przymierzu
Kanut IV Święty Kanuta IV Świętego, o Kanucie IV Świętym
Święty Krzyż (szczyt; klasztor) Świętego Krzyża
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (państwo) Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej

Słownik języka polskiego PWN

święta «Boże Narodzenie lub Wielkanoc»
święta krowa «w Indiach: każda krowa, traktowana jak przedmiot kultu religijnego»
Święta Rodzina «święty Józef, święta Maria i Jezus»
święta wojna «wojna prowadzona z powodów religijnych»
Trójca Święta, Przenajświętsza «według religii chrześcijańskiej: jeden Bóg istniejący w trzech osobach»
święcie
1. «nie mając wątpliwości»
2. daw. «na pewno, niezawodnie»
święto
1. «dzień, w którym obchodzi się uroczystości religijne lub państwowe»
2. «nadzwyczajne wydarzenie»
Pismo Święte zob. biblia w zn. 1.
świętej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania chrześcijańskiego»
Wszystkich Świętych «katolickie święto ku czci zmarłych, obchodzone 1 listopada»
Duch Święty «według religii chrześcijańskiej: trzecia osoba Trójcy Świętej»
dzień święty «niedziela»
Najświętsza (Maria) Panna «matka Chrystusa»
Najświętszy Sakrament «hostia symbolizująca ciało Chrystusa»
święto kościelne «święto ustanowione przez Kościół»
święto narodowe «święto upamiętniające wydarzenia ważne dla jakiegoś narodu»
święto państwowe «święto ustanowione przez władze państwowe»
Święto Pracy «1 maja obchodzony jako święto ludzi pracy»
święto ruchome «święto kościelne, którego datę wyznacza się zależnie od terminu pierwszej pełni Księżyca po równonocy wiosennej»
Święto Trzech Króli «święto katolickie obchodzone na pamiątkę objawienia się Jezusa Chrystusa»
Święto Zmarłych «święto obchodzone 1 listopada, w dniu kościelnego święta Wszystkich Świętych»
święty I
1. «o osobach: po śmierci uznany przez Kościół za zbawionego i godnego kultu»
2. «uświęcony przez jakąś religię»
3. «określenie przysługujące Bogu jako istocie wszechmocnej, nieskończonej i nieśmiertelnej»
4. «związany z kultem religijnym»
5. «cnotliwy i bardzo dobry»
6.  «godny czci i szacunku»
7. «nietykalny, nienaruszalny»
święty II «w Kościele katolickim i wschodnim: osoba po śmierci oficjalnie uznana za zbawioną i godną kultu»
Święty Mikołaj «chrześcijański święty przedstawiany w czerwonym płaszczu i z białą brodą, przynoszący dzieciom prezenty na Boże Narodzenie; też: osoba przebrana za niego»
Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
1. «przekazanie Marii przez archanioła Gabriela wiadomości, że będzie matką Jezusa Chrystusa»
2. «święto w Kościele katolickim, obchodzone na pamiątkę tego wydarzenia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

święta
15.04.2003
Chciałabym się dowiedzieć, jak poprawnie należy pisać: święta wielkanocne. Sam wyraz święta nie jest nazwą własną, a wyraz wielkanocne jako przymiotnik też należałoby pisać małą literą. Jednak większość czasopism stosuje pisownię tych wyrazów raz z dużej litery, innym razem z małej. Ta niekosekwencja budzi moje obawy, dlatedo serdecznie proszę o udzielenie mi odpowiedzi, która rozwieje moje wątpliwości. Z góry dziękuję.
Aleksandra Szkolnicka
święta
23.04.2007
Droga Redakcjo, wiem, że poprawne zapisy to święta Bożego Narodzenia i święta Wielkiejnocy (święto nie jest częścią nazwy własnej). Dlaczego jednak w słowniku ortograficznym online jest zapis Święto Przemienienia Pańskiego?
Czy nie byłoby lepiej zapisać święto małą literą (jako wyraz niewchodzący w skład nazwy własnej)? A jak odróżnić, czy wyraz jest, czy nie jest częścią takiej nazwy? Dziękuję.
święta czy Święta?
14.10.2002
Szanowni Państwo,
Tym razem chciałbym się dowiedzieć, jak powinno się zaczynać wyraz święta. Wiem, że zapis: święta Bożego Narodzenia jest właściwy, ale czy składając życzenia listownie mogę napisać Wesołych Świąt? Sądzę, że zwyczajowo taki zapis jest dopuszczalny. No i tu się zaczyna problem. Który zapis jest właściwszy w tekście reklamowym: Oczaruj święta produktem X czy Oczaruj Święta produktem X (pomijam sens hasła)? Moim zdaniem wersja pierwsza jest właściwa.
To samo pytanie odnosi się do zdania: Z okazji Świąt życzymy Wszystkiego Dobrego. Na ile aktualna jest tu zasada dopuszczająca użycie wielkich liter ze względu na szacunek (np. Kraj-kraj, Ojczyzna-ojczyzna etc.)?
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem
Przemysław Kutnyj

Ciekawostki

Mówimy „Święty Boże nie pomoże”, mając na myśli sytuację kogoś, komu nikt i nic nie może już pomóc. Jeśli znowu dostanie pałę, to wtedy Święty Boże nie pomoże i czarne przepowiednie Alicji sprawdzą się jak amen w pacierzu.
Mówimy „Nie święci garnki lepią”, mając na myśli to, że nie trzeba być nikim wyjątkowym, aby wykonać jakąś pracę.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... i wierni Kościołów obrządku wschodniego obchodzą dziś, według kalendarza juliańskiego, święta Bożego Narodzenia. Wczorajszy posiłek wigilijny rozpoczęli od podzielenia się prosforą...
  • ... koncertu. Dobiegliśmy finału Kwisonalii, jak od tego roku nazywane jest święto miasta. Dziś jeszcze odbędzie się Bieg Gryfitów, a w niedzielę...
  • ... ten swoje. Aż wreszcie pierwszy mąż powiada: "Ja tutaj panie święty - dziękuję Bogu, żem się jej pozbył, a ten mi ją...

Encyklopedia PWN

Święta, Šventoji,
rz. na Litwie, prawy dopływ Wilii;
uroczyste dni (lub dłuższy okres), podczas których oddaje się szczególną cześć Bogu lub bóstwu.
w. w woj. śląskim, w pow. częstochowskim (gmina Dąbrowa Zielona), w Niecce Włoszczowskiej, między Wiercicą a Kanałem Lodowym (prawe dopływy Warty).
terytorium zamor. W. Brytanii, w południowej części O. Atlantyckiego; obejmuje 3 okręgi adm.: Wyspę Świętej Heleny, Wyspę Wniebowstąpienia i znajdującą się ponad 2400 km na południowy wschód grupę wysp Tristan da Cunha
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!