E

Wielki słownik ortograficzny PWN

E (= etwesz; East – wschód jako strona świata)
e!
e.a. (= et alteri)
e-banking -n•gu, -n•giem
e-biznes -su, -sie; -sów a. e-business
e-book e-booka, e-bookiem; e-booki, e-booków
e-business -s•su, -s•sie; -s•sów a. e-biznes
e.c. (= exempli causa)
e-con•sul•ting e-con•sul•tin•gu, e-con•sul•tin•giem
E-dur ndm
e-faktura -urze, -urę; -ur
e.g. (= exempli gratia)
e.i. (= eo ipso)
e-lear•ning -n•gu, -n•giem
e-mail (poczta elektroniczna) e-mai•la a. e-mai•lu; e-mai•le, e-mai•li a. e-mai•lów
e-mai•lować e-mai•luję, e-mai•lują
e-moll ndm
e.o. (= ex officio) a. ex off.
e-palacz -cza; -cze, -czy
e-papier -ru, -rze; -rów
e-papieros -sa, -sie; -sów
E.T. (= Extra Terrestrial – istota pozaziemska) ndm
h.e. (= hoc est)
i.e. (= id est – to jest)
n.e. (= naszej ery)
p.n.e. (= przed naszą erą)
q.e.d. (= quod erat demonstrandum)
R.E.M. (zespół muz.) ndm
Ric•chi e Poveri (zespół muz.) ndm

Słownik języka polskiego PWN

e- [wym. i] «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z Internetem»
e-business [wym. ibiznes], e-biznes [wym. ibiznes] «prowadzenie działalności gospodarczej przez Internet»
e-mail [wym. imejl]
2. «wiadomość wysłana pocztą elektroniczną»
3. «adres internetowy użytkownika poczty elektronicznej»

• e-mailowy
E I «symbol wschodu jako strony świata»
E II «eksa-»
e I
1. «litera oznaczająca samogłoskę e»
2. «samogłoska ustna»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: piąty»
4. «trzeci dźwięk podstawowej skali diatonicznej»
e II «wykrzyknik wyrażający różne reakcje emocjonalne, np. E, nudny jesteś!, lub mający na celu zwrócenie czyjejś uwagi, np. E! Mały, chodź no tu.»
e-book [wym. ibuk]
1. «książka dostępna w wersji elektronicznej»
2. «urządzenie umożliwiające odczytanie takiego tekstu»
e-commerce [wym. ikomers] «handel za pośrednictwem Internetu»
e-consulting [wym. ikonsulting, ikonsalting] «udzielanie porad za pośrednictwem Internetu»
E-dur «gama lub tonacja durowa»
e-learning [wym. i-lerning a. e-lerning] «nauka za pośrednictwem Internetu»
e-mailować [wym. imejlować] «wysyłać listy elektroniczne»
e-moll «gama lub tonacja molowa»
e-papieros «niewielkie urządzenie wypełnione płynem z dodatkiem nikotyny, zasilane baterią, dające użytkownikowi podobne wrażenie, jak przy paleniu papierosa»
e ruchome «występowanie lub brak samogłoski e w tematach polskich wyrazów, np. piespsa»
i.e. «id est»
witamina E «witamina działająca ochronnie na organizm i zapobiegająca miażdżycy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

e

Porady językowe

e-
11.04.2003
Zastanawiam się nad pisownią wyrazów typu e-business, e-commerce na początku zdań. E-business, czy może e-Business? Wydaje mi się, że odpowiedź może zależeć również od tego, czy chodzi nam o wyraz w znaczeniu ogólnym, czy może o nazwę np. usługi (typu e-Commerce Server Provider).
Pozdrowienia.
e pochylone
28.01.2008
„Idzie jesień i zima, synów nié ma i nié ma” – tak w formie dawnej, utrwalonej i przekazanej przez poetę. A jak pisać nié ma w tekstach współczesnych, np. w partiach dialogowych – pominąć é i zostawić tylko ni ma? Czym jest dziś ten zwrot, jeśli wypowiadająca go osoba nie stosuje go z przymrużeniem oka (dla efektu, zabawy itp.), lecz bierze za naturalną właściwą formę – archaizmem, regionalizmem, argotyzmem czy błędem? A jeśli błędem, to jak bardzo rażącym?
e-letter
2.03.2004
E-letter czy e-lettera? Jak będzie poprawnie: „Będziesz otrzymywał co tydzień e-letter” czy „...e-lettera”?

Ciekawostki

E!
E! – jedno z niewielu rodzimych słów na literę E, pozostałe zresztą to też wykrzykniki: ech!, ej!, et! Choć nieliczne, pozwalają wiele powiedzieć.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... 9 muzyków; D) bliskowschodni władca, kładziona na ścianę zamiast malowania; E) król zwierząt; F) szturm na wroga, uczeń szkoły wojskowej, wyrwa...
  • ... połowę zapotrzebowania to będzie dobrze. W grupie pacjentów otrzymujące witaminę E, beta-karoten, minerał selenu w ciągu 5 lat umieralność we...
  • ... o energii E. Część ta jest zależna zarówno od energii E, jak od gęstości cząstek absorbenta N, albo ogólniej - gęstości centrów...

Encyklopedia PWN

e-
[skrót od elektroniczny],
przedrostek służący do definiowania nazw działalności społ. i gosp. korzystających z sieci komputerowych, zwykle Internetu (lub intranetu, np. wewnątrz firmy);
muz. pierwszy dźwięk (stopień) gamy E-dur (z czterema krzyżykami) i gamy e-moll (z jednym krzyżykiem);
e, liczba Nepera,
mat. liczba będąca granicą ciągu liczbowego ; e =  = = 2,71828182845904523...;
litera alfabetu pol. (i łac.);
E
[ang. east ‘wschód’],
symbol wschodu jako strony świata.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego