było nie było

Wielki słownik ortograficzny PWN

nie powinien, nie powin•na, nie powin•no; nie powin•ni, nie powin•ny (tego uczynić)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego