cztery

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cztery czterech, czterem, czterema: cztery tysiące
cztery•sta pięć•dziesiąt cztery cztery•stu pięć•dziesięciu czterech
czterej, czterech D. czterech

Słownik języka polskiego PWN*

cztery I «liczebnik główny oznaczający liczbę 4»
cztery II «ocena dobra w szkolnym systemie ocen»
utwór na cztery ręce «utwór fortepianowy skomponowany w dwóch tonacjach, przeznaczony do grania przez dwie osoby jednocześnie na jednym instrumencie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego