gra

Wielki słownik ortograficzny PWN

gra grze, grę; gier
gra-zabawa grze-zabawie, grę-zabawę; gier-zabaw
grać -am, -ają
Gram: Hans Christian Gram, Han•sa Christiana Grama, o Han•sie Christianie Gramie: bakterie Gram-dodatnie, bakterie Gram-ujemne
gram -ma, -mie; -my, -mów (skrót: g)
gram. (= gramatyka, gramatyczny)
grana -nie, -nę
grań grani; granie
GROM (= Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego) GROM-u, GROM-ie
Grom (okręt) -mu, -mie
grom (piorun) -mu, -mie; -mów
gram-siła gram-sile, gram-siłę (skrót: G)
GROM-owiec GROM-ow•ca; GROM-ow•cy, GROM-ow•ców a. gromowiec

Słownik języka polskiego PWN

gra
1. «zabawa towarzyska prowadzona według pewnych zasad»
2. «przedmioty służące do grania»
3. «rozgrywka prowadzona między zawodnikami lub zespołami według zasad określonych regulaminem danej dyscypliny; też: sposób zagrania»
4. «odtwarzanie roli na scenie lub w filmie»
5. «wykonywanie melodii na instrumencie muzycznym»
6. «rywalizacja dwóch konkurujących ze sobą osób lub grup»
7. «postępowanie polegające na stwarzaniu pozorów»
8. «zmienność postrzeganych wzrokiem szczegółów tworzących harmonijną całość»
9. «w dziele artystycznym: konfrontacja kilku różnych poetyk, konwencji, sposobów przedstawienia»
10. «wydawanie charakterystycznego głosu przez samca głuszca, cietrzewia, dropia w czasie toków»
gra komputerowa «gra rozgrywana na ekranie monitora; też: program komputerowy umożliwiający tę grę»
gra twarzy «zmiany wyrazu twarzy»
gra w ciemno «gra w karty bez odkrywania kart»
wolna gra rynkowa «zachowanie się podmiotów gospodarczych na rynku umożliwiającym pełną konkurencję»
grać
1. «brać udział w grach towarzyskich, sportowych lub hazardowych»
2. «odtwarzać rolę w teatrze lub w filmie»
3. «wykonywać utwory muzyczne na instrumentach»
4. «o instrumentach muzycznych: wydawać dźwięki»
5. «dążyć do osiągnięcia własnych celów, rywalizując z kimś»
6. «mienić się, migotać, drgać»
7. «o uczuciach, stanach psychicznych: żywo uzewnętrzniać się»
8. «być w porządku, właściwie funkcjonować»
9. «o częściach jednej całości: pasować do siebie»
10. «dawać przedstawienie, wyświetlać film»
11. «stwarzać pozory»
12. «o głuszcach, cietrzewiach: wydawać charakterystyczny głos w czasie toków lub podczas ciągu»
13. «o psach myśliwskich: szczekać głośno i zaciekle podczas pogoni za zwierzyną»
gram «jednostka masy»
• gramowy
-gram «ostatni człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z literą, pismem, zapisem, ilustracją»
grana zob. parmezan.
grań
1. «ostry, skalisty grzbiet górski z krawędzią, w której zbiegają się strome stoki»
2. «ostro zarysowana linia zetknięcia się dwóch ścian»

• graniowy
grom
1. «piorun lub grzmot»
2. «gniewne ostrzeżenie lub napomnienie»
dom gry «lokal, w którym uprawiane są gry hazardowe»
Gram-dodatni «o bakteriach: dający się barwić za pomocą fioletu krystalicznego i jodu»
gram-siła «dawna jednostka siły»
Gram-ujemny «o bakteriach: niedający się barwić za pomocą fioletu krystalicznego i jodu»
gry ruchowe «gry odbywające się na świeżym powietrzu, wymagające dużo ruchu»
szafa grająca «urządzenie podobne z wyglądu do szafy, odtwarzające wybraną melodię po wrzuceniu monety»
teoria gier «dział matematyki zajmujący się badaniem modeli sytuacji konfliktowych na przykładzie gier»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

gra

Porady językowe

gra – między kim a kim?
4.05.2015
Czy zwrot: gra między zawodnikiem Kowalskim a zawodnikiem Iksińskim jest poprawny? Czy też powinno się powiedzieć gra zawodnika Kowalskiego i Iksińskiego? A może oba zwroty są poprawne?
gra w Piotrusia
4.10.2005
Jest taka gra w karty dla dzieci, która nazywa się – no właśnie, Piotruś czy piotruś? Jak należy to pisać? Rysunek na karcie bez pary pierwotnie przedstawiał Czarnego Piotrusia i wtedy wszystko było jasne. Od tej pory powstało jednak mnóstwo talii, które z postacią Piotrusia nie mają już nic wspólnego. Czy można więc uznać, że nazwa tej gry stała się rzeczownikiem pospolitym, jak monopol czy warcaby?
Dziękuję i pozdrawiam.
gra i Nikander
26.02.2012
Jak powinno się poprawnie mówić: „Gram o pieniądze” czy „Gram na pieniądze”? Czy imię Nikander odmienia się podobnie jak Aleksander? A może dopuszczalna jest forma Nikandra w dopełniaczu?
Elżbieta

Ciekawostki

Gra niewarta świeczki
Czyli: sprawa nieopłacalna, niewarta starań. Częściej chyba spotykana jest taka gra niż jej przeciwieństwo, czyli gra warta świeczki. Bo istotnie: czy wartość świeczki stanowi o rzeczywistej wartości gry?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Cyfrowych
  godz. 15.00 - 15.45: Debata "Trybuny"
  "Edukacyjne wartości
  gier komputerowych"
  Czwartek, 27.01.2000
  Sala Warszawska
  od godz. 10...
 • ... i mniejsza kula bez otworów na palce. Bowling zaś to gra, która wywodzi się ze starożytnej gry w kręgle. Ale w...
 • ... Grpunds w Nowym Jorku Knickerbockersi podejmowali Baseballowy Klub z Waszyngtonu.
  Gra była bardzo popularna, gdyż fakt ten zapoczątkował lawinowe powstawanie kolejnych...

Encyklopedia PWN

mat. mat. model sytuacji konfliktowej; → gier teoria.
GROM, Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK,
jednostka wojskowa do operacji specjalnych, sformowana 1990;
gram
[gr. grámma ‘drobna miara wagi’],
g,
jednostka masy;
grana
[wł.],
ser twardy, → parmezan.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego